Kolektory pionowe

  • Uponor vertical collectors
  • Diagram vertical collector

Rozwiązanie do wszystkich typów gleb, które pozwala zaoszczędzić przestrzeń

Kolektor pionowy Uponor to najpopularniejsze rozwiązanie pozyskiwania energii geotermalnej. Jest odpowiedni dla każdego rodzaju podłoża, a jednocześnie zapewnia maksymalną oszczędność przestrzeni. Dzięki pompie ciepła temperatura energii cieplnej zmagazynowanej w ziemi zostaje podniesiona do poziomu odpowiedniego do podgrzania wody zasilającej system c.w.u. oraz c.o. Kolektory pionowe mogą być również wykorzystywane do pasywnego i aktywnego chłodzenia latem. To jedna z głównych zalet tego rozwiązania, w porównaniu do innych systemów wykorzystujących energię geotermalną.

Na tle innych rozwiązań wykorzystujących energię geotermalną, kolektor pionowy wymaga poniesienia wyższych kosztów inwestycyjnych, jednak są one równoważone przez niskie koszty eksploatacyjne. Kolektory pionowe znajdują zastosowanie w domach jednorodzinnych, budynkach przemysłowych, a także obiektach biurowych.

Kolektor pionowy Uponor składa się z jednej równoległej, u-kształtnej rury PE100. W rurach krąży czynnik roboczy, który jest mieszanką wody i środków zapobiegających zamarzaniu. Przejmuje on ciepło ziemi, przenosi je do parownika pompy ciepła, gdzie ulega schłodzeniu, a następnie wraca z powrotem do kolektora pionowego. Energia uzyskana z ziemi jest ogrzewana za pomocą pompy ciepła do poziomu temperatury wymaganego dla systemu ogrzewania. Kolektory pionowe Uponor mają długość do 250 metrów i są dostarczane na plac budowy w stanie prefabrykowanym, po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej.

Urządzenia wiertnicze są zazwyczaj zainstalowane na ciężarówce, zatem proces instalacji nie wymaga dużo przestrzeni. Całość prac instalacyjnych jest realizowana przez firmę wykonawczą.

Przed instalacją kolektor pionowy musi zostać wypełniony wodą, aby się nie unosił. Zazwyczaj do podstawy sondy przymocowuje się dodatkowe odważniki, które muszą być uwzględnione w wyliczeniach długości odwiertów. Aby zapobiec tworzeniu się pustych przestrzeni podczas wypełniania odwiertu, wypełniacz należy wlewać pod ciśnieniem za pomocą rury wlewowej lub wtryskowej, zawsze od dołu do góry.

Powierzchnia, pod którą znajdują się kolektory, może być trwale zabudowywana, ponieważ są one umieszczone na dużej głębokości. Promieniowanie słoneczne i deszcz mają więc ograniczony wpływ na regenerację energetyczną gruntu. Kolektor pionowy zazwyczaj jest podłączony bezpośrednio do pompy ciepła. W przypadku, gdy kolektor składa się z więcej niż jednej pętli, należy zastosować rozdzielacz. Może być on umieszczony na zewnątrz lub wewnątrz budynku. Rozdzielacz umieszczany w pomieszczeniu wymaga zastosowania izolacji, ze względu na występowanie zjawiska kondensacji.

W przypadku budynku o zapotrzebowaniu na ciepło powyżej 30 kW, instalacja wymaga szczegółowego planowania oraz wykonania testów reakcji termicznej.

Główne zalety kolektorów pionowych

  • Zajmują stosunkowo mało miejsca
  • Mogą być instalowane w różnego rodzaju podłożach
  • Możliwość zastosowania do chłodzenia aktywnego i pasywnego oraz ogrzewania
  • Idealne rozwiązanie dla budownictwa mieszkaniowego i usługowo-przemysłowego
Zamknij