Klatki energetyczne

 • Uponor energy cages
 • Uponor energy cage
 • Uponor energy cage transportation
 • Energy cage during installation
 • Diagram energy cage

Idealne rozwiązanie w przypadku braku przestrzeni pod instalację standardowych kolektorów poziomych

Klatki energetyczne Uponor to szczególny rodzaj kolektorów poziomych. Znajdują zastosowanie tam, gdzie brakuje przestrzeni pod instalację standardowych kolektorów gruntowych. Są one idealnym rozwiązanie również wtedy, gdy nie jest możliwe wykonanie głębokich odwiertów lub fundamentów. Klatka energetyczna jest ekonomiczną i bardzo efektywną energetycznie alternatywą dla standardowych kolektorów poziomych. Jest to idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, budynków wielokondygnacyjnych, a także małych budynków biurowych.

Klatka energetyczna Uponor powinna być instalowana na głębokości 4 do 5 metrów, na której występują sezonowe wahania temperatury. W okresie letnim ziemia jest nagrzewana, a zimą - schładzana. Zatem temperatura gruntu jest w 100% zależna od warunków pogodowych. Jego naturalna regeneracja następuje w wyniku ekspozycji na promieniowanie słoneczne i nawilżania gleby przez deszcz oraz topniejący śnieg. Na głębokości, na której znajduje się instalacja występuje stała roczna temperatura w granicach 7-13°C, dlatego klatka energetyczna może również być wykorzystywana jako źródło chłodzenia pasywnego o wysokim potencjale. Sugeruje się zastosowanie klatki energetycznej przy zapotrzebowaniu do 30 kW. Klatka energetyczna Uponor składa się ze zwiniętych spiralnie rur PE-Xa o średnicy zewnętrznej 32 mm, ma kształt stożka i maksymalną średnicę 2,5 m. Dostępna jest w dwóch rozmiarach: o wysokości 2 m lub 2,7 m z dołączonym przewodem zasilającym o długości odpowiednio: 20 m i 25 m. Kolektory są optymalnie zwymiarowane i trwale połączone ramą, co eliminuje ryzyko błędów montażowych.

Dzięki swojemu kompaktowemu rozmiarowi, klatki energetyczne Uponor zajmują 60% mniej miejsca niż tradycyjny kolektor poziomy.

Rury są wytwarzane z polietylenu sieciowanego PE-Xa, który jest bardzo elastyczny i nie ulega pękaniu pod wpływem dużych obciążeń mechanicznych. Dzięki temu mogą być układane bez zastosowania podsypki piaskowej lub żwirowej, zgodnie z niemieckim atestem DVGW W 400-2. Ziemia pochodząca z wykopów może być zastosowana do ich zasypywania.

Zwykłe standardowe rury PE100 muszą być układane na podsypce piaskowej.

Główne zalety klatek energetycznych

 • Ekonomiczne i efektywne energetycznie
 • Idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych
 • Znajduje zastosowanie również w przypadku niewielkich budynków przemysłowych i usługowo-handlowych
 • Zajmuje niewiele miejsca i doskonale wykorzystuje objętość gruntu
 • Ciągłe ogrzewanie i chłodzenie pasywne
 • Dzięki niewielkiej głębokości instalacji, nie mają wpływu na wysokość wód gruntowych
 • Nie wymaga wykonywania kosztownych odwiertów
 • Szybka instalacja i bezobsługowość
Zamknij