Regulacje prawne

Korzystanie ze stron internetowych firmy Uponor jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na następujące warunki.

W przypadku braku zgody należy zaprzestać korzystania z niniejszej strony internetowej. Firma Uponor Corporation posiada wszelkie prawa autorskie do zawartości tej strony internetowej. Wszelkie prawa nieokreślone w sposób wyraźny są zastrzeżone. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja bądź przechowywanie części zawartości witryny bez zgody Uponor są zabronione poza następującymi przypadkami: Uponor wyraża zgodę na przeglądanie tej witryny i kopiowanie lub pobieranie informacji na użytek własny w celach niekomercyjnych. Niektóre dane umieszczone na naszej stronie internetowej mogą być objęte dodatkowymi przepisami.

Niniejsza witryna oraz wszelkie informacje na niej umieszczone są udostępniane osobom zainteresowanym koncernem Uponor. Uponor nie gwarantuje, że informacje umieszczone na stronie nie zawierają błędów oraz że dostęp do nich nie będzie utrudniony. Uponor zastrzega sobie prawo do zmiany informacji dostępnych na tej witrynie lub wycofania dostępu do nich bez ostrzeżenia.

Nie udziela się żadnych gwarancji w związku z informacjami dostępnymi na tej stronie internetowej. Uponor Corporation, ani żadna inna firma wchodząca w skład grupy nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie bądź pośrednie szkody powstałe w wyniku korzystania lub niekorzystania z niniejszej witryny.

Uponor może zamieszczać linki do innych stron dostępnych w Internecie. Prosimy o zapoznanie się i wyrażenie zgody na warunki korzystania z danej strony przed skorzystaniem z niej. Uponor może nie mieć kontroli nad zawartością danej strony internetowej i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały utworzone i opublikowane na podobnych stronach. Publikacja linku do strony nienależącej do firmy Uponor nie oznacza, że firma ta wyraża aprobatę dla tej strony, produktów, usług bądź informacji na niej publikowanych.

Uponor jest zastrzeżonym znakiem towarowym Uponor Corporation. Nazwy produktów Uponor są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Uponor. Inne wymienione tutaj produkty czy też nazwy firmowe mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi odnoszącymi się odpowiednio do ich właścicieli.

Dostęp do tej strony internetowej nie daje licencji ani nie uprawnia do korzystania z ukazujących się na niej elementów graficznych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Uponor bądź osób trzecich będących ich właścicielami.
Zamknij