Pipeline renovation

Renowacje

Niezawodne technologie renowacji zniszczonych rurociągów, studzienek i przepustów


Znaczna część funkcjonującej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce dożywa swych dni. Liczne inwestycje lat 70 i 80-tych bazowały na rurach żelbetowych, stalowych i żeliwnych, które dziś wymagają ciągłych napraw, renowacji lub wymiany. Podczas gdy naprawy są rozwiązaniem prowizorycznym, a wymiany - kosztownym, sensownym kompromisem stają się renowacje. W takich realizacjach wykorzystuje się m.in. różnorodne metody renowacji rurami polietylenowymi.

Firma Uponor Infra, jest jednym z najbardziej doświadczonych producentów i dostawców rur polietylenowych, bowiem jej tradycja sięga połowy lat 50-tych ubiegłego wieku. 0d roku 1976 projektuje i dostarcza systemy rurowe do renowacji zniszczonych rurociągów sieci wodociągowych, kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej, rurociągów technologicznych.

Techniki renowacji systemami Uponor Infra stały się jednymi z najbardziej niezawodnych technologii na rynku. Zastosowanie polietylenu do ich produkcji zapewnia odbudowanemu kanałowi wszystkie korzyści wynikające z zalet materiału, między innymi odporność na korozję, odporność na ścieranie, długowieczność, odporność na uderzenia oraz niski współczynnik chropowatości. Metody renowacji wymagają wykonywania jedynie wykopów montażowych, dzięki czemu zakłócenia ruchu pojazdów i pieszych są minimalne. Ponadto w czasie trwania prac możliwe jest normalne funkcjonowanie systemu wodno-kanalizacyjnego i na ogół nie jest wymagane odwodnienie.

Wybór optymalnej metody renowacji


Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych należy przeprowadzić analizę stanu technicznego naprawianego rurociągu. Przy wyborze metody naprawy rurociągu należy:

  • ocenić aktualny stan, w jakim znajduje się instalacja pod względem konstrukcyjnym i hydraulicznym,
  • określić stopień zużycia przewodów,
  • określić dokładne parametry instalacji, z uwzględnieniem położenia, połączeń bocznych, wymiarów i materiału,
  • wybrać optymalną metodę renowacji.

Proponujemy Państwu kilka różnych technologii renowacji:

 

Technologie renowacji

Renowacja rurociągów grawitacyjnych

Relining długi (sliplining) i krótki rurami Weholite

Relining długi rurami grawitacyjnymi Weholite polega na wciągnięciu do wnętrza zniszczonego kanału rur Weholite połączonych w długie, nawet kilkusetmetrowe odcinki.

Rury Weholite można łączyć za pomocą spawania ekstruzyjnego, połączenia skręcanego lub na zatrzask.

Relining krótki polega na wprowadzaniu przez istniejące studzienki kanalizacyjne lub małe wykopy montażowe krótkich odcinków rur Weholite o długości od 1 do 6 m. Odcinki można łączyć przy pomocy zatrzasków z uszczelką zamontowanych fabrycznie na końcach rury, przez spawanie lub skręcanie końcówek rur i dodatkowy spaw.

Rury Weholite oferowane są w szerokim zakresie średnic, od 300 mm do 3000 mm, co pozwala na dopasowanie odpowiedniej rury do potrzeb konkretnej inwestycji
Renowacja rurociągów grawitacyjnych Uponor Infra

Relining krótki modułami VipLiner

Relining krótki modułami VipLiner to tania i bardzo prosta w wykonaniu metoda renowacji. Polega ona na wpychaniu „od studzienki do studzienki” kolejnych modułów polietylenowych VipLiner, łączących się ze sobą na zatrzask z uszczelką. 

Moduły produkowane są w zakresie średnic od 90 do 630 mm. Mają standardową długość roboczą 50 cm i są dopasowane do montażu z typowej studzienki DNS1000. Na zamówienie wykonujemy moduły o innych długościach.

Kraking statyczny z wprowadzaniem modułów polega na kruszeniu starego kanału za pomocą specjalnej głowicy połączonej stalowymi skręcanymi żerdziami z wciągarką o napędzie hydraulicznym i jednoczesnym wpychaniu za głowicą nowego przewodu. W wyniku rozbicia starego kanału i wprowadzenia nowych modułów możliwe jest zachowanie dotychczasowej średnicy kanału lub nawet jej zwiększenie do ok. 10% przekroju.

Renowacja VipLiner Uponor Infra

Relining długi (sliplining) i kraking rurami WehoPipe i WehoPipe RC/RC+

Technologia ta polega na wciągnięciu rury PEHD o średnicy zewnętrznej mniejszej od rzeczywistej średnicy wewnętrznej starego przewodu z uwzględnieniem przewężeń, deformacji i przesunięć.

Do renowacji tą metodą wykorzystuje się rury WehoPipe lub WehoPipe RC/RC+ z zakresu DN 63 mm – 1800 mm. W zależności od stanu starego rurociągu i parametrów wprowadzanej rury (DN, SDR, PE) możliwe jest wciąganie odcinków o długościach nawet powyżej 1000 m. Połączenia rur wykonuje się metodą zgrzewania doczołowego. W wyniku renowacji średnica wewnętrzna rurociągu zostaje nieznacznie zmniejszona. Jeżeli szczególnie istotne jest zminimalizowanie przewężenia naprawianego przewodu, istnieje możliwość renowacji metodą swageliningu czyli tzw. „ciasno pasowana”. W sytuacji gdy stan techniczny rurociągu kwalifikuje go do przebudowy, bądź wprowadzenie nowej rury spowodowałoby znaczne ograniczenie przepustowości, stosuje się metodę krakingu.

 

Renowacja WehoPipe Uponor Infra
Renowacja rurociągów ciśnieniowych

Relining długi rurami WehoPipe i WehoPipe RC/RC+

Do renowacji zniszczonych przewodów ciśnieniowych stosuje się rury pełnościenne PE WehoPipe lub WehoPipe RC/RC+ o średnicy do 1800 mm. Połączenia rur wykonuje się metodą zgrzewania doczołowego. Metoda reliningu długiego polega na wciągnięciu rurociągu PE do starego, zniszczonego przewodu. W wyniku renowacji średnica wewnętrzna rurociągu zostaje nieznacznie zmniejszona.

Jeżeli szczególnie istotne jest zminimalizowanie przewężenia naprawianego przewodu, istnieje możliwość renowacji metodą swageliningu czyli tzw. „ciasno pasowana”. Technologia ta polega na wciągnięciu do starego przewodu długich odcinków rury ciśnieniowej PEHD o średnicy nieznacznie większej niż średnica remontowanego przewodu. Rura PE po jest przeciągana przez specjalną matrycę redukcyjną a jej średnica ulega zmniejszeniu "na zimno" lub "na gorąco". Odkształcona rura PE wciągana jest do wnętrza naprawianego rurociągu, gdzie po zwolnieniu siły ciągu następuje proces powrotu rury do pierwotnego kształtu, co prowadzi do ciasnego dopasowania. Do renowacji tą metodą wykorzystuje się rury z zakresu DN 75 mm – 1800 mm.

Renowacja rurociągów ciśnieniowych swagelining Uponor Infra

Kraking

W sytuacji gdy stan techniczny rurociągu kwalifikuje go do przebudowy, bądź wprowadzenie nowej rury spowodowałoby znaczne ograniczenie przepustowości, stosuje się metodę krakingu.

Kraking polega na rozbijaniu starej rury przy pomocy narzędzi udarowych lub poszerzaczy hydraulicznych i wprowadzeniu nowej rury bezpośrednio za urządzeniem kruszącym. Po zakończeniu prac wprowadzana rura przejmuje wszelkie funkcje starego kolektora.

renowacja rurociągów ciśnieniowych metodą krakingu Uponor Infra
Renowacja przepustów

Do renowacji przepustów proponujemy rury Weholite, które od wielu lat stosowane są w budownictwie drogowym. Przepusty drogowe wykonywane w technologii Weholite bardzo dobrze wytrzymują obciążenia dynamiczne. Dzięki zaletom polietylenu, z którego są wykonane, cechuje je długowieczność, całkowity brak korozji oraz wysoka odporność chemiczna (m.in. na związki ropopochodne, sole). Przepusty Weholite wykonane są z rury o podwójnej ściance, co zapewnia im wysoką sztywność obwodową. Rury dopuszczone są do stosowania na terenach szkód górniczych do IV kategorii włącznie.

Przepusty Weholite, montowane w wielu krajach europejskich, stanowią alternatywę dla materiałów tradycyjnych. Stosowane są pod drogami dla ruchu samochodowego, jak również pod torami kolejowymi. W Europie, a szczególnie w Skandynawii, przepusty Weholite stały się standardem w budownictwie drogowym ponieważ polietylen to materiał w 100% bezpieczny dla środowiska.

Renowacja przepustów Uponor Infra

Przy projektowaniu przepustów drogowych i doborze odpowiedniej sztywności obwodowej rury należy wziąć pod uwagę rodzaj drogi i gruntu. Przy montażu przepustów pod liniami kolejowymi znajdują zastosowanie wytyczne i dopuszczenia np. Zakładu Linii Kolejowych.

Przepusty Weholite można montować zarówno z małym, jak i bardzo dużym naziomem. Istnieje możliwość dowolnego formowania końcówek przepustu, odpowiednio do nachylenia skarp. Przepusty Weholite są oferowane w bardzo szerokim zakresie średnic od 300 mm do 3000 mm i standardowej długości 12,5 m. Na życzenie klienta wykonujemy przepusty o dowolnej średnicy, długości i sztywności obwodowej.

przepust Weholite Uponor Infra formowanie końcówek
Renowacja studzienek kanalizacyjnych

Analiza stanu technicznego kolektora przeznaczonego do renowacji powinna również obejmować występujące na jego trasie studzienki. Ich stan techniczny może również być przyczyną takich samych zagrożeń jak kolektor. Nawet jeżeli przed renowacją w studzienkach nie stwierdzono infiltracji wód gruntowych to po doszczelnieniu kolektora może dojść do podniesienia poziomu wód gruntowych i mogą pojawić się w nich przecieki. Dlatego w terenach o wysokim poziomie wód gruntowych warto oprócz renowacji kolektora wykonać również renowację studzienek. W zależności od średnicy kolektora i wymiarów istniejących studzienek można przeprowadzić ich renowacje w oparciu o produkowany zakres średnic rur PE.

Renowacja studzienek betonowych Uponor Infra

Połączenie komina studzienki z nowowprowadzonym kolektorem po renowacji następuje poprzez wykonanie spawu ekstruzyjnego. Odnowa kanalizacji odbywa się przez wykopową wymianę studzienki lub zdjęcie i demontaż górnej części istniejącej studzienki i wstawienie komina o mniejszej średnicy z wypełnieniem przestrzeni między kominami piaskiem lub zaprawą cementową w zależności od stanu konstrukcyjnego studzienki.

Do renowacji studzienek kanalizacyjnych można stosować również gotowe studzienki systemu Weholite, dopasowane do wielkości naprawianej komory. Studzienki Weholite produkowane są w fabryce zgodnie z indywidualnym projektem i mogą uwzględniać nietypowe rozwiązania. Zastosowanie studzienek Weholite pozwala na stworzenie po renowacji kompletnego, jednorodnego systemu rur, studzienek i kształtek.

Renowacja studzienek betonowych Uponor Infra

Więcej informacji na temat renowacji

169DB8E49B8246E3BD4CF1A1CB5DA083

Systemy renowacji Uponor Infra

Broszura

PDF 1.67MB
727806CB3F2B4A42898262311FA0DB2C

Projekty referencyjne Uponor Infra

Broszura

PDF 5.41MB
EC0C49DFC05349079B5C36967D1F35B4

Katalog Produktów 2019

Katalog Produktów wersja PL, ENG, RUS

PDF 11.99MB

Kreatywne wsparcie całego procesu zarządzania projektami


Czy potrzebujesz produktu dopasowanego do indywidualnych wymagań lub kompleksowych rozwiązań? Oferujemy pełne wsparcie w zakresie: projektowania i obliczeń, produktów "na miarę" dostosowanych do indywidualnych potrzeb, prac w terenie, wsparcia technicznego i zarządzania projektami.
Rozwiązania projektowe Uponor Infra
Rozwiązania projektowe Uponor Infra 360 stopni