Uponor Infra - industrial fluids

Separatory tłuszczów

Skuteczne oczyszczanie ścieków dzięki separatorom tłuszczów


Separatory tłuszczów przeznaczone są do oczyszczania ścieków socjalnych z tłuszczów powstających w  barach, restauracjach, punktach zbiorowego żywienia, w zakładach przetwórstwa mięsnego, spożywczego itp. W separatorach zatrzymywane są zawiesiny organiczne oraz tłuszcze roślinne i zwierzęce. Urządzenia przeznaczone są do zabudowy podziemnej, niezależnie od klasy obciążenia oraz zabudowy poza gruntem. Separatory te mogą być wyposażone w zintegrowany osadnik oraz inne elementy uzupełniające stanowiące wyposażenie dodatkowe urządzenia. Obudowa urządzeń produkowana na bazie rury strukturalnej Weholite w różnej klasie sztywności obwodowej, dostosowanej do warunków gruntowo-wodnych.

Kreatywne wsparcie dla nietypowych rozwiązań


Czy potrzebujesz produktu dopasowanego do indywidualnych wymagań lub kompleksowych rozwiązań? Oferujemy pełne wsparcie w zakresie: projektowania i obliczeń, produktów "na miarę" dostosowanych do indywidualnych potrzeb, prac w terenie, wsparcia technicznego i zarządzania projektami.

Rozwiązania projektowe Uponor Infra
Contact Uponor Infra 360° -project services