ferma rybna Dania

Dostawy rur do hodowli ryb w trudnych warunkach na Północnym Atlantyku

Wymagające środowisko

Wyzwania związane z pogodą, warunkami wodnymi i logistyką to nieodłączny element branży hodowli łososia na Północnym Atlantyku. W takich sytuacjach podstawowe znaczenie ma to, by rury były łatwe w obsłudze i transporcie do miejsca przeznaczenia.

Rozwiązanie spełniające wysokie standardy

Surowy klimat, trudne warunki wodne i wyzwania logistyczne na odległych terenach Północnego Atlantyku skutkują bardzo trudnymi warunkami pracy, z którymi boryka się branża hodowli łososia. Również i dlatego KJ, działający na Wyspach Owczych producent pierścieni do hodowli ryb, narzucił wysokie standardy, którym muszą sprostać rozwiązania współpracujących z nim dostawców.

Łatwo obsługiwane rury są niezbędne przy produkcji pierścieni hodowlanych w miejscu, w którym będą używane. Niezależnie od tego, czy pierścienie mają być używane na Wyspach Owczych, Szetlandach, Islandii czy w Wielkiej Brytanii, z uwagi na zły stan dróg dojazdowych i ograniczoną przestrzeń do spawania, konieczne jest, aby powiązane z pierścieniami duże rury dały się łatwo przemieszczać. Dlatego właśnie tak ważna jest ich lekkość.

ferma rybna Dania

Łatwy transport

ferma rybna Dania
Logistyka na odległych terenach Północnego Atlantyku stanowi zaledwie jedno z największych wyzwań, z którymi boryka się firma KJ. Dlatego właśnie przedsiębiorstwo to postrzega produkty firmy Uponor — a także oferowaną przez nią obsługę logistyczną transportu z fabryki w Middelfart w Danii — za rozwiązanie idealne dla swoich działań. Z uwagi na lekkość polietylenowych rur ciśnieniowych KJ może je bez trudu przemieszczać i przewozić je bezpośrednio do obiektów produkcyjnych, np. na Islandii i Szetlandach, przez tereny trudno dostępne. KJ wykorzystuje co roku około 40 tys. metrów polietylenowych rur ciśnieniowych firmy Uponor, gdyż są lekkie i z łatwością unoszą się na powierzchni morza, nawet jeśli używa się rur o dużych średnicach. Pod względem ceny i trwałości zalety rur tworzywowych mówią same za siebie. Dodatkowo spełniają wymogi branży hodowlanej dotyczące certyfikacji i zatwierdzeń w odniesieniu do warunków pogodowych na miejscu hodowli.

Bezpieczne i ekologiczne rozwiązania

Z uwagi na kwestie ochrony środowiska, a także wyzwania klimatyczne na północnych szerokościach geograficznych, w branży hodowli łososia wymaga się akceptacji pierścieni hodowlanych przez organ certyfikacyjny Noomas, aby zapewnić stosowanie w branży spożywczej bezpieczniejszych i bardziej ekologicznych rozwiązań. Noomas Sertifisering to organ kontrolujący i certyfikujący hodowlę ryb i sprzęt do hodowli. Polietylenowe rury ciśnieniowe firmy Uponor spełniają surowe wymagania stawiane przez ten urząd, przyczyniając się do prężnego rozwoju branży na Wyspach Owczych i okolicznych rynkach.

 

 ---------------------------------------------------------------------------

 

Artykuł ten został opublikowany w magazynie Pipe World adresowanym do klientów firmy Uponor Infra, w wydaniu 1/2018.

Czytaj magazyn Pipe World
ferma rybna Dania