Rozwiązania dla rolnictwa

 • Agriculture outside view
 • Rozwiązania dla biogazowni
 • Rozwiązania Uponor dla rolnictwa
 • Snow and ice melting for agriculture

Wydajne systemy pozyskiwania i dystrybucji energii

Niezależnie od tego, czy chodzi o budynki mieszkalne, gospodarcze, czy wytwarzanie i rozprowadzanie ciepła na powierzchniach zewnętrznych, firma Uponor oferuje kompletne rozwiązania z zakresu ogrzewania i chłodzenia, dystrybucji energii czy systemów wody bieżącej. Pakiet naszych produktów obejmuje wyspecjalizowane systemy grzewcze do regulacji temperatury w fermentatorach suchych i mokrych, nowych jak i modernizowanych.

Systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego są nie tylko wygodnymi rozwiązaniami w dziedzinie regulacji temperatury w budynkach mieszkalnych, przyczyniającymi się do zmniejszenia zużycia energii. Są one również odpowiednie dla budynków inwentarskich, szklarni, magazynów, warsztatów oraz do topienia śniegu i lodu z dróg dojazdowych do budynków gospodarczych.

Ponadto nasze elastyczne, preizolowane systemy rurowe są idealnym rozwiązaniem przy podłączaniu budynków mieszkalnych i handlowych do lokalnej sieci ciepłowniczej. Dodatkowo możemy zapewnić rozwiązania do wykorzystania energii geotermalnej na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.

  • Korzyści:

  • Systemy Uponor stosowane w instalacjach wykorzystujących proces fermentacji zapewniają stałe poziomy temperatury przez cały rok. Stabilność procesów biologicznych zachodzących w fermentatorach mokrych i suchych to czynnik decydujący o opłacalności produkcji biogazu Systemy ogrzewania fermentatorów oferowane przez firmę Uponor można stosować w zbiornikach betonowych i stalowych. Nadają się one zarówno do nowych jak i modernizowanych obiektów.

   Jeżeli chodzi o dystrybucję ciepła ze źródeł lokalnych, dostępne są preizolowane systemy rurowe dla całego gospodarstwa umożliwiające podłączenie źródeł ciepła, takich jak elektrociepłownie lub kotły na paliwo stałe, i odbiorców ciepła, takich jak budynki mieszkalne i handlowe oraz suszarnie (np. odpadów pofermentacyjnych lub zrębków). Część energii można wykorzystać do oczyszczania w zimie ze śniegu i lodu miejsc przeznaczonych do pracy i tras ruchu pojazdów. Firma Uponor wspiera inwestycje budowlane na każdym etapie ich powstawania, od projektowania aż po oddanie do użytku.

  • Korzyści:

  • Nasze doświadczenie w dziedzinie ogrzewania i chłodzenia, systemów instalacyjnych i lokalnych sieci ciepłowniczych sprawia, że możemy zapewnić sprawny przebieg realizacji inwestycji. Nasze systemy charakteryzuje wysoka jakość oraz elastyczność pod względem możliwości instalacyjnych. W konsekwencji nasze rozwiązania przyczyniają się do przyspieszenia realizacji inwestycji i zapewniają bezpieczeństwo podczas użytkowania. Wspieramy inwestycje budowlane na każdym etapie ich powstawania, od projektowania aż po oddanie do użytku.

   Na etapie wstępnego projektu zapewniamy informacje dotyczące projektowania budynków, zalecenia dotyczące wyboru systemu i szacunkowe koszty różnych rozwiązań. Razem z naszymi partnerami zapewniamy płynne dostawy materiałów na plac budowy.

  • Korzyści:

  • Nasze doświadczenie w dziedzinie ogrzewania i chłodzenia, systemów instalacyjnych i lokalnych sieci ciepłowniczych sprawia, że możemy zapewnić sprawny przebieg realizacji inwestycji. Nasze systemy charakteryzuje wysoka jakość oraz elastyczność pod względem możliwości instalacyjnych. W konsekwencji nasze rozwiązania przyczyniają się do przyspieszenia realizacji inwestycji i zapewniają bezpieczeństwo podczas użytkowania. Nasze systemy zapewniają także długotrwałe użytkowanie i niskie koszty eksploatacji.

  • Korzyści:

  • Idealna temperatura w budynkach inwentarskich ma zasadnicze znaczenie dla zdrowego rozwoju inwentarza żywego oraz zwiększenia wydajności hodowli. Systemy ogrzewania płaszczyznowego zapewniają utrzymanie temperatury na stabilnym poziomie i zapobiegają wzbijaniu się niepotrzebnych chmur pyłu. Podłogowe systemy grzewcze firmy Uponor są idealne do wykorzystania źródeł energii odnawialnej i ciepła ze źródeł geotermalnych przez elektrociepłownie lub kotły na paliwo stałe.

   Systemy instalacyjne wykorzystujące sprężone powietrze zapewniają podawanie prawidłowego ciśnienia do warsztatu bez żadnych strat, umożliwiając uzyskanie maksymalnej wydajności. Nasze systemy są również najlepszym wyborem, jeżeli chodzi o zapewnienie zgodnej z wymaganiami sanitarnymi wody bieżącej w gospodarstwie, czy to w budynku mieszkalnym, czy w pomieszczeniach dla inwentarza żywego.

Powerfarm, Tuningen, Germany

Ogrzewanie ścian fermentatora w Tuningen (Niemcy)

Zlokalizowany w Tuningen zakład Powerfarm Bioenergie GmbH wytwarza surowy biogaz w wielostopniowym procesie fermentacyjnym. Stałe temperatury są utrzymywane w tym zakładzie przez system ogrzewania ścian Contec firmy Uponor umieszczony wewnątrz ścian konstrukcyjnych. Dowiedz się więcej o interesującej koncepcji zastosowanej w tym zakładzie z naszej bazy referencji.

Zamknij