Ogrzewanie fermentatorów

Idealne systemy ogrzewania różnego typu fermentatorów

Stabilność procesów biologicznych zachodzących w fermentatorach mokrych i suchych to czynnik decydujący o opłacalności produkcji biogazu. Jakiekolwiek wahania temperatury substratu znacząco wpływają na proces fermentacyjny. Podgrzewanie fermentatora pozwala na utrzymanie optymalnej wartości temperatury w zbiorniku przez cały rok.

Systemy ogrzewania fermentatorów Uponor są przeznaczone do stosowania w zbiornikach betonowych i stalowych. Mogą być instalowane wewnątrz betonowej ściany zbiornika, na jej powierzchni po wewnętrznej stronie fermentatora lub bezpośrednio na zewnętrznej stronie ściany zbiornika stalowego.

W celu ochrony znajdujących się w substracie bakterii i białek należy zapewnić możliwie łagodne przejście ciepła z jednostki fermentatora do substratu. Te założenia w pełni realizuje system Uponor zintegrowany z betonową ścianą. W ramach rozwiązania cała powierzchnia pełni rolę wymiennika ciepła, dzięki czemu energia cieplna jest rozprowadzana równomiernie.

Zamknij