Kolektory palowe Uponor

 • Uponor energy piles
 • Diagram energy pile

Rozwiązanie do przenoszenia obciążenia i energii

Kolektory palowe są to aktywowane termicznie pale fundamentowe. Przenoszą one obciążenie budynku do gruntu, a ponadto umożliwiają przesył energii.

W przeciwieństwie do innych systemów geotermicznych, kolektory palowe mogą być stosowane jako podstawowy element struktury nośnej budynku. Taki system najlepiej zastosować na etapie budowy fundamentów. Inwestycja w kolektory palowe jest wtedy niewiele wyższa niż w przypadku tradycyjnych pali fundamentowych, a wywiera niebagatelny wpływ na bilans energetyczny budynku.

System kolektorów palowych może być wykorzystywany do gromadzenia na przemian ciepła i chłodu. Równowaga termiczna tego systemu jest stabilna. Utrzymuje on przez lata niezmienny bilans energetyczny, a sąsiadujące kolektory palowe mają na siebie minimalny wpływ.

Podczas instalacji rury są wystawione na ryzyko uszkodzeń mechanicznych, co uniemożliwia późniejszą termiczną aktywację kolektorów palowych. Dlatego rury Uponor dedykowane systemom kolektorów palowych są produkowane z polietylenu sieciowanego PE-Xa, który jest bardzo elastyczny i nie ulega pękaniu pod wpływem dużych obciążeń mechanicznych. Instalacja z wykorzystaniem rur PE-Xa minimalizuje ryzyko powstawania i rozszerzania się pęknięć, które prowadzą do zniszczenia kolektorów.

Istnieje kilka rodzajów kolektorów palowych:

 • Betonowe pale wiercone 
 • Betonowe pale wciskane 
 • Prefabrykowane pale betonowe
 • Wciskane prefabrykowane pale betonowe  
 • Ściany szczelinowe 

Najpopularniejsze wymiary rur to 20x2,0 mm lub 25x2,3 mm. W zależności od budynku średnica kolektora palowego może być różna, tak samo jak liczba pętli w jednym palu. Jest kilka możliwych wariantów instalacji: kształty meandryczne, równoległe pętle, pętle ułożone na krzyż lub spiralnie (obrazki od lewej do prawej).

Energy pile meander shape       Energy pile parallel pipe loops       Energy pile loops crosswise        Energy pile spirals

Obiegi zasilający i powrotny kolektora palowego mogą być prowadzone przez rozdzielacz na szczycie pala i połączone z innymi palami w grupy. Aby zapobiec stratom energii, należy zaizolować przynajmniej obieg powrotny.

Grupy rur są połączone z rozdzielaczami, które umieszczone są na zewnątrz lub wewnątrz budynku. Rozdzielacz zainstalowany wewnątrz pomieszczenia wymaga izolacji, ze względu na zjawisko kondensacji.

Długość i średnica kolektorów palowych są podyktowane wymogami statycznymi budowli i są określane przez konstruktora. W projektowanie systemu powinien być zaangażowany również projektant doświadczony w dziedzinie instalacji grzewczych z pompą ciepła, z uwagi na złożoność systemu. Planowanie wymaga szczegółowej symulacji długoterminowego zachowania gleby, możliwych efektów wzajemnego oddziaływania kolektorów i przeprowadzenia testów reakcji termicznej.

Wszystkie niezbędne komponenty wyposażenia kolektorów palowych są dostępne w ofercie Uponor.

Główne zalety kolektorów palowych

 • Niskie dodatkowe koszty inwestycyjne na etapie budowy fundamentów
 • Odporność na obciążenia
 • Odpowiednie do wszelkiego rodzaju konstrukcji fundamentowych
 • Idealne rozwiązanie dla obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
Zamknij