Kolektory gruntowe

  • Geothermal energy moisture
  • Geothermal energy

Niezależność od sytuacji energetycznej

Energia geotermalna lub geotermia (z języka greckiego: geo = ziemia; thermy = ciepło) to ciepło przechowywane w dostępnej warstwie skorupy ziemskiej. Termin geotermia oznacza zarówno sposoby obchodzenia się z energią geotermalną jak i techniczne aspekty jej wykorzystania oraz badania nad zjawiskami termicznymi wewnątrz Ziemi.

Gradient geotermiczny, oznaczający różnicę temperatury pomiędzy wnętrzem planety a jej powierzchnią, prowadzi do ciągłego przepływu energii termicznej w formie ciepła z wnętrza Ziemi na jej powierzchnię.

Energia geotermalna, zgromadzona na głębokości nawet do 400 m, może być wykorzystywana nie tylko jako źródło energii dla systemu ogrzewania płaszczyznowego i ciepłej wody użytkowej, lecz również może zasilać tanie w eksploatacji systemy chłodzenia płaszczyznowego.

Energia geotermalna znajduje zastosowanie w budownictwie każdego typu, od domów jednorodzinnych aż po duże budynki biurowe i przemysłowe. System geotermalny właściwie nie generuje żadnych kosztów utrzymania i cechuje się długim okresem eksploatacji. Dlatego czas jego amortyzacji jest krótszy w porównaniu ze zwykłymi kotłami i agregatami chłodniczymi, nawet pomimo faktu, że początkowe koszty inwestycji w urządzenia geotermalne są nieco wyższe.

Energia geotermalna jako źródło energii w połączeniu z systemami ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego stanowi rozwiązanie typu all-in-one (wszystko w jednym). Są one wydajniejsze i łatwiejsze w instalacji niż dwie oddzielne instalacje - grzewcza i chłodząca. Ponadto systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego korzystają z zasady egzergii, co przejawia się względnie niskimi temperaturami czynnika roboczego dla ogrzewania i względnie wysokimi w trybie chłodzenia.

W związku z tym pompa ciepła może pracować z wyższą wydajnością, co przekłada się na zmniejszone zużycie energii, a co za tym idzie również obniżenie kosztów eksploatacyjnych.Dlaczego energia geotermalna jest przyjazna dla środowiska?

Jest odnawialna i przyjazna dla środowiska
Jest bezpieczna i uniwersalna
Ma dużą wydajność
Jest ekonomiczna
Renewable

Energia geotermalna jest dostępna bez ograniczeń, można z niej korzystać 24 godziny na dobę do celów ogrzewania i chłodzenia.
Każde wykorzystanie energii geotermalnej oznacza zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Safe

Geotermia to dziedzina dojrzała technicznie - energia geotermalna jest wykorzystywana do ogrzewania i chłodzenia od ponad 50 lat.
Może być z powodzeniem stosowana również w kombinacji z innymi źródłami energii.

Sustainable

To odpowiedź na zapotrzebowanie na energię do każdych celów, między innymi ogrzewania, chłodzenia, podgrzewania ciepłej wody użytkowej czy magazynowania.
Energia pochodząca z ziemi to jedyne zrównoważone źródło, które może pokryć tak wiele potrzeb.

economical

Występuje wszędzie, a jej dostępność nie jest uzależniona od strategii zewnętrznych dostawców czy kursów walutowych.
Jej wykorzystanie wpływa na wzrost konkurencyjności lokalnych gospodarek i pozytywnie warunkuje rozwój oraz poziom zatrudnienia.

Wybierz odpowiedni system kolektorów gruntowych

Kolektory poziome
Kolektory pionowe
Klatki energetyczne
Kolektory palowe
Chłodzenie pasywne
Uponor horizontal collector teaser

Kolektory poziome to wymienniki ciepła, które są umieszczane w górnej warstwie gruntu poniżej strefy przemarzania, poziomo lub ukośnie (nazywane są również kolektorami płaszczyznowymi). Są to pętle ułożone równolegle w warstwie gruntu obok budynku.

Kolektory poziome
Uponor vertical collectors teaser

Są to rury ułożone w odwiertach pionowych w postaci pojedynczych, podwójnych U-kształtnych lub koncentrycznych kolektorów. Głębokość odwiertów kolektorów pionowych wynosi standardowo 100 m.

Kolektory pionowe
Uponor energy cages teaser

Klatki energetyczne to wymienniki ciepła, które są układane pionowo w niezbyt głębokich wykopach (do pięciu metrów). Poszczególne obwody rur są zwinięte spiralnie. Klatki energetyczne to szczególny rodzaj kolektorów poziomych.

Klatki energetyczne
Uponor energy piles teaser

Są to zagłębiane pionowo w niezbyt nośne podłoże wymienniki ciepła w formie betonowych pali lub ścian szczelinowych. Obwody, pojedyncze lub wielokrotne, mogą być ułożone w palu na różne sposoby – spiralnie, w formie litery U lub w układzie meandrowym. Pale mogą być wylewane na miejscu w uprzednio wywierconym otworze, w którym umieszcza się instalację, lub też przygotowywane jako prefabrykowane, gotowe elementy.

Kolektory palowe
Free cooling teaser

Koncepcja chłodzenia pasywnego polega na podłączeniu znajdującego się w ziemi kolektora do systemu chłodzenia zintegrowanego z podłogą, ścianą lub sufitem, za pośrednictwem pompy lub wymiennika. W ten sposób niższe temperatury ziemi są wykorzystywane do chłodzenia pomieszczeń. System ten nie wymaga stosowania pompy ciepła.

Chłodzenie pasywne
Zamknij