Innowacja

Zarządzanie zapotrzebowaniem na wodę

Ekonomiczne gospodarowanie zasobami wodnymi

Woda ma kluczowe znaczenie dla ludzi, zwierząt i roślin. Wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy, że jest to również ograniczony zasób na naszej planecie. Woda jest naszym najważniejszym zasobem i coraz częściej w nadchodzących latach będzie w centrum zainteresowania. W przyszłości profesjonalne zarządzanie wodą będzie miało zatem kluczowe znaczenie dla przetrwania na naszej planecie. Firma Uponor stale poszerza swoją wiedzę w dziedzinie wody pitnej. Wraz z naszymi partnerami rozwijamy w tym celu nowe technologie. Monitorowanie jakości wody i łączenie Internetu Przedmiotów z inteligentnym monitorowaniem i kontrolą punktów zaopatrzenia w wodę pitną stanowi drogę do bezpiecznej przyszłości.

Monitorowanie i ograniczanie zużycia wody

Uponor jest innowatorem w dziedzinie rozwoju produktu, ale także w odniesieniu do kwestii „Internetu Przedmiotów”. Nasz amerykański partner Belkin International jest jednym z wiodących dostawców w dziedzinie elektroniki użytkowej, technologii sieciowych i technologii domu inteligentnego. Wspólne przedsięwzięcie „Phyn“ łączy kompetencje obu firm. Firmy te opracowują systemy do automatycznego monitorowania zaopatrzenia budynków w wodę pitną. Celem jest zapobieganie wyciekom i ostatecznie zmniejszenie zużycia wody. Stwarza to wyjątkową wartość dodaną, z której w wielkim stopniu korzystają zarówno konsumenci jak i sama branża.
Firma Uponor znacząco rozszerza istniejące obszary zastosowań dzięki wspomnianemu przedsięwzięciu. Jednocześnie firma zwiększa swoją kompetencję w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną i higieny. Po raz pierwszy Internet Przedmiotów jest łączony z inteligentnym monitorowaniem i kontrolą dostaw wody pitnej. Jest to ważny krok w dziedzinie technologii inteligentnych domów.

System wczesnego ostrzegania o wyciekach

Firmy użyteczności publicznej mogą uniknąć marnowania i strat wody podczas transportu, a tym samym oszczędzać zasoby i pieniądze. Wczesne ostrzeganie o wyciekach lub pęknięciach rur ogranicza uszkodzenia, a tym samym zmniejsza np. wysokość składek ubezpieczeniowych. Wyspecjalizowani planiści mogliby uzyskać dostęp do cyfrowych danych z systemów, które zostały już zainstalowane, przy projektowaniu nowych instalacji wody pitnej. Specjalistyczne firmy HVAC mogą oferować swoim klientom dodatkowe usługi monitorowania:

Więcej informacji

Analiza jakości wody w ciągu sekund