Ukierunkowanie na zrównoważony rozwój

  • Society

Nasze zobowiązania

Chcemy być rozpoznawani jako lider w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w naszym obszarze działalności i wierzymy, że sposób w jaki działamy jest w tym kontekście najważniejszy. Jesteśmy oddani temu celowi, wdrażając zasady zrównoważonego rozwoju w każdym aspekcie naszej pracy – od naszej polityki i metod zarządzania aż po najdrobniejsze działania.

Dążenie do zrównoważonego rozwoju ma swój początek w sposobie traktowania ludzi – włączając nas samych, jako pracowników. Dbamy o swoje dobro i dobro przyszłych pokoleń. Uznajemy za istotne wspieranie i rozwijanie naszych kompetencji w ramach firmy.

Dobrym przykładem jest nasza ostatnia zmiana Kodeksu postępowania , która miała na celu jeszcze mocniejsze ugruntowanie w naszej korporacyjnej świadomości idei zrównoważonego rozwoju i zaangażowania w jego promowanie.

Zamknij