Środowisko

 • Uponor Operations

System zarządzania środowiskiem

Ochrona środowiska jest podstawą działania naszego łańcucha dostaw. Norma ISO 14001 zawiera podstawowy zbiór standardów stosowanych przez organizacje w projektowaniu i wdrażaniu efektywnego systemu zarządzania środowiskiem.

  • Strategia łańcucha dostaw

  • Zrównoważony łańcuch dostaw wykracza poza nasze własne działania. Dlatego też również od naszych dostawców wymagamy dostosowania się do wymogów norm ISO 14001 i ISO 9001 oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska i stosunków pracowniczych. Nasza umowa ramowa z dostawcami ma na celu zapewnienie spełniania norm jakości i odpowiedzialności korporacyjnej w ramach naszego łańcucha dostaw.
  • Efektywne wykorzystanie energii i jej odnawialne źródła

  • Zgodnie z badaniami ewaluacyjnymi zleconymi w odniesieniu do naszych działań wewnętrznych największy wpływ na środowisko wywiera zużycie energii w naszych zakładach produkcyjnych, procesach transportowych i logistycznych. Dlatego też dążymy do obniżenia zapotrzebowania na energię, jednocześnie zwiększając udział źródeł odnawialnych.
  • Redukcja emisji CO2

  • Bierzemy udział w Carbon Disclosure Project (CDP) - projekcie przeciwdziałania emisjom CO2. Od 2009 r. mierzymy emisje gazów cieplarnianych i nasze oddziaływanie na zmianę klimatu w ramach całej grupy. Rok po roku staramy się zmniejszać ilość emisji, jak również zwiększać dokładność danych na ich temat. Ustaliliśmy sobie cel, aby zredukować emisje dwutlenku węgla o 15% do 2015 roku (w odniesieniu do roku 2009).
  • Gospodarka odpadami i recykling

  • Gospodarka odpadami to dziedzina rozwojowa w naszych zakładach produkcyjnych. Tworzywo sztuczne jest w bardzo dużej mierze surowcem przetwarzalnym i część naszej nadwyżki produkcyjnej może zostać wykorzystana w innych procesach produkcyjnych. Ponadto część naszych odpadów może zostać wykorzystana do odzysku energii, co oznacza zmniejszenie ilości odpadów wywożonych na wysypiska.
Indicators

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju

Nieprzerwanie rozwijamy metody mierzenia głównych wskaźników środowiskowych w odniesieniu do naszych działań produkcyjnych i logistycznych, we wszystkich oddziałach Uponor na całym świecie.

 

Zamknij