Troska o społeczeństwo

  • wspolpraca z Uponor

Działamy odpowiedzialnie

Rozumiemy, że możemy kreować zrównoważone otoczenie dla przyszłych pokoleń tylko łącząc siły z naszymi partnerami. Nasze działania w tym zakresie przybierają różne formy, od partnerstwa z profesjonalnymi firmami budowlanymi, aż po współpracę ze środowiskiem akademickim. Dzięki wprowadzaniu zasad zrównoważonego rozwoju do branży budowlanej możemy przyczyniać się do doskonalenia praktyk w tym zakresie. Natomiast współpraca z sektorem nauki pozwala nam na kształcenie przyszłych liderów w dziedzinie zrównoważonego budownictwa.

Zachowanie naszych zasobów naturalnych jest kluczowe dla przetrwania roślin, zwierząt i całej społeczności ludzkiej. Jesteśmy aktywnym partnerem wspierającym  SIWI oraz Stockholm Water Prize. Corocznie przyznawana nagroda ma na celu wyłonienie osób, instytucji lub organizacji, których działania w znaczący sposób przyczyniają się do zachowania i ochrony zasobów wodnych oraz polepszenia stanu zdrowia mieszkańców Ziemi oraz ekosystemów. Tym samym łączą z nami wysiłki, by stworzyć lepsze środowisko życia człowieka.

Na poziomie krajowym i lokalnym angażujemy się we współpracę z wieloma organizacjami i bierzemy udział w niezliczonej ilości działań promujących zrównoważony rozwój. Są to zarówno programy pomocy na dużą skalę, jak Make It Right, który buduje bezpieczne, ekologiczne i przystępne cenowo domy dla pracujących rodzin oraz wkłada wysiłek w odbudowę Nowego Orleanu po przejściu Huraganu Katrina, jak i małe, lecz znaczące projekty, jak np. pomoc w odbudowie siedlisk lęgowych rybołowów (Pandion haliaetus) na południu Finlandii.

Współpraca z profesjonalistami

Nasze podejście do promowania zrównoważonego rozwoju w branży budowlanej opieramy na współpracy i budowaniu partnerstwa. W ten sposób możemy przyczyniać się do poprawy wpływu, jaki wywiera proces budowlany na środowisko, od etapu projektowania, aż po zakończenie realizacji.

Aby ułatwić nawiązywanie współpracy z partnerami, aktywnie uczestniczymy w kluczowych organizacjach branżowych: 

Encord logo ENCORD

Jesteśmy członkiem ENCORD (Europejska Sieć Firm Budowlanych dla Badań i Rozwoju) i wraz z wiodącymi przedsiębiorstwami z branży uczestniczymy w rozwijaniu platformy dla zrównoważonego rozwoju w europejskim sektorze budowlanym.

   
Teppfa logo TEPPFA

Jako członek TEPPFA (Europejskie Stowarzyszenie Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych) angażujemy się w promowanie interesów branży na poziomie europejskim, a ponadto skupiamy się na kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem. W Ameryce Północnej uczestniczymy w podobnych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, w ramach Amerykańskiego Stowarzyszenia Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (PPFA).

   
  Nordic build logo NORDIC BUILT

Nordic Built to nordycka inicjatywa, której celem jest przyspieszenie rozwoju zrównoważonych rozwiązań budowlanych, zapoczątkowana przez nordyckich ministrów handlu i przemysłu. Program Nordic Built zapewnia atrakcyjne obszary współpracy oraz realizuje konkretne projekty odzwierciedlające innowacyjność na skalę światową. W związku z tym Uponor jest jego członkiem.

   
FIBBC logo Green Building Councils

W kilku krajach jesteśmy członkiem Green Building Councils (Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego), które promują praktyki zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, związane z ekologicznym budownictwem na świecie. Jesteśmy również członkiem fińskiego green building council.

Zamknij