Zrównoważony rozwój

 • zrownowazony rozwoj

Wzbogacanie życia

Zrównoważony rozwój – to pomyślny rozwój globalnej społeczności, wsparty na filarach racjonalnego gospodarowania środowiskiem naturalnym, dobrobytu społecznego i wzrostu ekonomicznego.

Stanowi on kluczowy element:
• naszej wizji, w której nasze rozwiązania poprawiają jakość życia ludzi na całym świecie
• naszej głównej strategii współpracy z profesjonalistami, by stworzyć lepsze środowisko życia ludzi

Zatem idea zrównoważonego rozwoju przez wiele lat wyznaczała nasz sposób funkcjonowania. Uponor w dużej mierze przyczynił się do rozwoju zrównoważonego budownictwa i nadal dąży do tego, aby rozwijać się jako przedsiębiorstwo zaangażowane w zrównoważony rozwój, poprzez opracowywanie innowacyjnych i odpowiedzialnych rozwiązań, które poprawiają komfort życia człowieka, a jednocześnie pozwalają zredukować negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Nasza wizja dla Uponor na rok 2020 obejmuje:
Silnie rozwijającą się kulturę zrównoważonego rozwoju, w której jest on wyraźnie połączony z naszymi wartościami, a także odzwierciedlane w działaniach całej organizacji, i która przyczynia się do korzystnego rozwoju naszej firmy.

Nasze ukierunkowanie na bardziej zrównoważoną przyszłość sprawia, że zobowiązujemy się:

W sposób trwały wdrożyć zasady zrównoważonego rozwoju w nasz sposób myślenia:
Zmniejszać negatywny wpływ na środowisko naturalne:
Podnosić standard życia ludzkiego dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom:
Angażować naszych zewnętrznych partnerów w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju:
Corporate mindset teaser

Uważamy, że sukces w dążeniu do zrównoważonej przyszłości wymaga rozwinięcia korporacyjnej kultury opartej na zrównoważonym rozwoju, przy pełnym zaangażowaniu wszystkich naszych pracowników.

Environmental mindset teaser

Zdajemy sobie sprawę, że sposób, w jaki przetwarzamy surowce i dostarczamy produkty na rynek może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, dzięki zmniejszeniu negatywnego wpływu budynków i konstrukcji na środowisko w całym cyklu ich życia.

solutions mindset teaser

Poprzez nasze innowacyjne rozwiązania pomagamy tworzyć zdrowe i komfortowe budynki o niemal zerowym poziomie emisji dwutlenku węgla.

stakeholders teaser

Doceniamy wartość, jaką niesie za sobą współpraca z wszystkimi naszymi partnerami w celu stworzenia bardziej zrównoważonego środowiska życia dla przyszłych pokoleń.

Jak spełniamy to zobowiązanie:

 • society
 • Zrównoważony rozwój
 • Elementem naszego działania jest ustalenie sposobu myślenia, skoncentrowane na zrównoważonym rozwoju

 • operations
 • Środowisko naturalne
 • Zarządzamy naszymi działaniami aby zminimalizować oddziaływanie na środowisko naturalne

 • systems
 • Innowacyjne rozwiązania
 • Wierzymy w rozwiązania, które przyczyniają się zerowy wpływ na środowisko.

 • collaboration
 • Troska o społeczeństwo
 • Strategia dążenia do zrównoważonego rozwoju ma swój początek w naszym sposobie traktowania ludzi 

indicators

Nasz sposób

Zrównoważony rozwój jest koncepcją starą jak świat. Dla nas to po prostu naturalne!

 

Zamknij