Organizacja i struktura

  • Management

Członkowie zarządu Uponor mają następujące odpowiedzialności:

Uponor spółką notowaną na giełdzie

Uponor Corporation jest notowana na giełdzie w Helsinkach NASDAQ OMX stock exchange w Finlandii. Uponor Corporation wraz z podmiotami zależnymi podlega regułom spółek notowanych. Ponadto Uponor spełnia warunki "Finnish Corporate Governance Code" wydane przez Securities Market Association.

Model zarządzania jest szczegółowo opisany w dziale Nadzór korporacyjny w sekcji dla inwestora Investors section. W tej sekcji dostępne są również szczegółowe opisy procedur działających w firmie w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, audytów i informacji poufnych.

Corporate governance

Nadzór korporacyjny

Zakładka Nadzór korporacyjny zawiera szczegółowy opis procedur firmy Uponor związanych z kontrolą wewnętrzną, zarządzaniem ryzykiem, wewnętrznymi i zewnętrznymi audytami, a także z ujawnianiem informacji poufnych.

 

Zamknij