Kontakt z Uponor w Twoim regionie

Dolnośląskie

Dolnośląskie

Dyrektor Sprzedaży Makroregionu Południe
Dariusz Leśniak    
+48691980215    
darek.lesniak@uponor.com

Przedstawiciel Handlowy
Marcin Wachowiak
+48607461313
marcin.wachowiak@uponor.com

 

Doradca Techniczny
Mateusz Czarnecki
+48601224831
mateusz.czarnecki@uponor.com


 
Kujawsko-pomorskie

Kujawsko-pomorskie

Dyrektor Sprzedaży Makroregionu Północ    
Marek Gawroński    
+48601360767    
marek.gawronski@uponor.com


Przedstawiciel Handlowy    
Jarosław Majewski    
+48605060247    
jarek.majewski@uponor.com

Doradca Techniczny    
Piotr Czaja    
+48605067437    
piotr.czaja@uponor.com

Łódzkie

Łódzkie

Dyrektor Sprzedaży Makroregionu Północ  
Marek Gawroński    
+48601360767    
marek.gawronski@uponor.com


Przedstawiciel Handlowy    
Grzegorz Pięczek    
+48605067435    
grzegorz.pieczek@uponor.com

Doradca Techniczny    
Mateusz Grzelczak 
+48605067415    
mateusz.grzelczak@uponor.com


Przedstawiciel Handlowy    
Radosław Jaworski    
+48601825973    
radoslaw.jaworski@uponor.com

Lubelskie

Lubelskie

Dyrektor Sprzedaży Makroregionu Południe    
Dariusz Leśniak    
+48691980215    
darek.lesniak@uponor.com


Przedstawiciel Handlowy    
Andrzej Szymański    
+48605067402    
andrzej.szymanski@uponor.com

Doradca Techniczny    
Jakub Sarnecki    
+48605067228    
jakub.sarnecki@uponor.com


Przedstawiciel Handlowy    
Tomasz Najda    
+48605067409    
tomasz.najda@uponor.com

Lubuskie

Lubuskie

Dyrektor Sprzedaży Makroregionu Północ
Marek Gawroński    
+48601360767    
marek.gawronski@uponor.com


Przedstawiciel Handlowy/Doradca Techniczny    
Jarosław Majchrzak    
+48601851531    
jaroslaw.majchrzak@uponor.com

Małopolskie

Małopolskie

Dyrektor Sprzedaży Makroregionu Południe
Dariusz Leśniak    
+48691980215    
darek.lesniak@uponor.com


 

Area Technical Manager   
Tobiasz Wójcicki     
+48605067423    
tobiasz.wojcicki@uponor.com


Przedstawiciel Handlowy    
Paweł Gajek    
+48601373428    
pawel.gajek@uponor.com

Mazowieckie

Mazowieckie

Dyrektor Sprzedaży Makroregionu Północ    
Marek Gawroński    
+48601360767    
marek.gawronski@uponor.com


Przedstawiciel Handlowy    
Grzegorz Pięczek    
+48605067435    
grzegorz.pieczek@uponor.com


Przedstawiciel Handlowy    
Radosław Jaworski    
+48601825973    
radoslaw.jaworski@uponor.com

Doradca Techniczny    
Mateusz Grzelczak
+48605067415 
mateusz.grzelczak@uponor.com


Doradca Techniczny    
Michał Świątkowski     
+48603786753    
michal.swiatkowski@uponor.com

Opolskie

Opolskie

Dyrektor Sprzedaży Makroregionu Południe
Dariusz Leśniak    
+48691980215    
darek.lesniak@uponor.com


Przedstawiciel Handlowy    
Łukasz Badziński    
+48691980218    
lukasz.badzinski@uponor.com

Area Technical Manager   
Tobiasz Wójcicki     
+48605067423    
tobiasz.wojcicki@uponor.com

Doradca Techniczny 
Mateusz Czarnecki 
+48601224831    
mateusz.czarnecki@uponor.com

 
Podkarpackie

Podkarpackie

Dyrektor Sprzedaży Makroregionu Południe
Dariusz Leśniak    
+48691980215    
darek.lesniak@uponor.com


Przedstawiciel Handlowy    
Mateusz Mech    
+48605067214    
mateusz.mech@uponor.com

Area Technical Manager
Tobiasz Wójcicki    
+48605067423    
tobiasz.wojcicki@uponor.com

Podlaskie

Podlaskie

Dyrektor Sprzedaży Makroregionu Północ    
Marek Gawroński    
+48601360767    
marek.gawronski@uponor.com


Przedstawiciel Handlowy    
Maciej Smoleński    
+48601958603    
maciej.smolenski@uponor.com

Doradca Techniczny    
Michał Świątkowski     
+48603786753    
michal.swiatkowski@uponor.com

Pomorskie

Pomorskie

Dyrektor Sprzedaży Makroregionu Północ    
Marek Gawroński    
+48601360767    
marek.gawronski@uponor.com


Przedstawiciel Handlowy    
Jarosław Majewski    
+48605060247    
jarek.majewski@uponor.com

Doradca Techniczny    
Piotr Czaja    
+48605067437    
piotr.czaja@uponor.com

Śląskie

Śląskie

Dyrektor Sprzedaży Makroregionu Południe
Dariusz Leśniak    
+48691980215    
darek.lesniak@uponor.com


Przedstawiciel Handlowy    
Łukasz Badziński    
+48691980218    
lukasz.badzinski@uponor.com

Area Technical Manager 
Tobiasz Wójcicki     
+48605067423    
tobiasz.wojcicki@uponor.com

 

Doradca Techniczny
Mateusz Czarnecki    
+48601224831    
mateusz.czarnecki@uponor.com

 

 

Świętokrzyskie

Świętokrzyskie

Dyrektor Sprzedaży Makroregionu Południe
Dariusz Leśniak    
+48691980215    
darek.lesniak@uponor.com


Przedstawiciel Handlowy    
Andrzej Szymański    
+48605067402    
andrzej.szymanski@uponor.com

Doradca Techniczny
Jakub Sarnecki    
+48605067228    
jakub.sarnecki@uponor.com

Warmińsko-mazurskie

Warmińsko-mazurskie

Dyrektor Sprzedaży Makroregionu Północ    
Marek Gawroński    
+48601360767    
marek.gawronski@uponor.com


Przedstawiciel Handlowy    
Maciej Smoleński    
+48601958603    
maciej.smolenski@uponor.com

Doradca Techniczny    
Piotr Czaja    
+48605067437    
piotr.czaja@uponor.com

Wielkopolskie

Wielkopolskie

Dyrektor Sprzedaży Makroregionu Północ 
Marek Gawroński    
+48601360767    
marek.gawronski@uponor.com


Przedstawiciel Handlowy/Doradca Techniczny    
Jarosław Majchrzak    
+48601851531    
jaroslaw.majchrzak@uponor.com

Zachodnio-pomorskie

Zachodnio-pomorskie

Dyrektor Sprzedaży Makroregionu Północ    
Marek Gawroński    
+48601360767    
marek.gawronski@uponor.com


Przedstawiciel Handlowy/Doradca Techniczny    
Paweł Kamiński    
+48601802182    
pawel.kaminski@uponor.com