Sieci drogowe kolejowe lotnicze

Tereny zurbanizowane

Sieci drogowe, kolejowe i lotnicze

Infrastruktura transportowa

Rozkopane drogi, ograniczenia przejazdu to częsty obrazek naszej rzeczywistości. Cierpliwie znosimy te utrudnienia z nadzieją, że raz ukończone roboty już długo nie będą powtarzane. To możliwe, ale jedynie wtedy, gdy pod drogą zostaną zastosowane tylko trwałe i dobrej jakości materiały, odporne na trudne warunki gruntowe i zmienne obciążenia powstające przy ruchu kołowym. Rozwiązania Uponor Infra to elastycznie współpracujące z gruntem systemy odwodnień, kanalizacji deszczowej, przepusty drogowe, zbiorniki, separatory i studzienki. Całkowita odporność na korozję, duża tolerancja wytrzymałości, zdolność dostosowania elementów systemu do często odmiennej od planowanej sytuacji na budowie to kilka z wielu cech jakie docenili inwestorzy i wykonawcy czego świadectwem są instalacje Uponor Infra na autostradach, drogach szybkiego ruchu i wielu drogach lokalnych.

Terminale przeładunkowe, porty lotnicze i morskie to miejsca bardzo wymagające, gdzie podziemna sieć wodno-kanalizacyjna musi spełniać wyjątkowo wysokie kryteria wytrzymałościowe. Dla tych najbardziej wymagających zastosowań Uponor Infra z powodzeniem dostarcza systemy wodno-kanalizacyjne, odwodnienia i zbiorniki o sztywności podwyższonej nawet do 16kN/m2 (SN16).

Doradcy techniczni Uponor Infra udzielą Państwu więcej informacji oraz pomogą dobrać optymalne rozwiązanie do Państwa potrzeb. Zapraszamy do kontaktu.

Rozwiązania Projektowe Uponor Infra

Rozwiązania Projektowe Uponor Infra 360°

Rozwiązania Projektowe Uponor Infra 360° to unikalna koncepcja serwisowa, która umożliwia przygotowanie kompletnego, bezpiecznego technicznie i ekonomicznie rozwiązania, dostosowanego do indywidulanych potrzeb. Dowiedz się więcej o naszych doświadczeniach i dopasowanych rozwiązaniach.

Uponor Infra 360 stopni