Rzeszów Budziwój kanał retencyjny
Referencje

Budowa kanalizacji deszczowej - kanał retencyjny

Inteligentny system retencyjny sposobem na podtopienia

W Rzeszowie, na terenie osiedla Budziwój, gdzie znajduje się fragment terasy zalewowej rzeki Wisłok, we wrześniu 2018 r. rozpoczęła się budowa niemal 26 km kanalizacji deszczowej. Jednym z elementów tego systemu jest retencyjny kanał ściekowy. Realizacja projektu, którego finalizację przewidziano na maj 2020 r., spowoduje, że skończą się kłopoty z związane np. z podtopieniami w tym rejonie Polski.
Referencja w formacie PDF
Jeszcze w 2005 r. Rzeszów miał 54 km2 powierzchni i zamieszkiwało go około 154 tys. osób. Stolica Podkarpacia była wtedy najmniejszym miastem wojewódzkim o największym zagęszczeniu mieszkańców na 1 km2. Brak powierzchni, choćby pod budownictwo mieszkaniowe, był wtedy poważnym problemem. Zapadła więc decyzja o przyłączeniu do miasta kilku sołectw. Jednym z nich był Budziwój. Na terenie obecnego osiedla, włączonego do miasta 1 stycznia 2010 r., we wrześniu br. rozpoczął się pierwszy etap budowy niemal 26 km kanalizacji deszczowej w zakresie średnic od DN200 do DN2400. Wartość tej części inwestycji to 69 mln zł, a koszt realizacji całego planu oszacowano na 96 mln zł.

Informacja o projekcie

Kraj
Polska

Website

Zakończenie
2020

Typ projektu
Nowy budynek

Miejsce zastosowania
Infrastruktura miejska

Zakres dostawy
Rury Weholite PE SN8 DN500÷DN2400 – ok. 18 km, rury WehoTripla PP SN8 DN200÷DN400 – ok. 7 km, ok. 300 szt. studzienek kinetowych i ekscentrycznych z przegrodami piętrzącymi o średnicach DN1000-DN2200, ok. 400 szt. studzienek osadnikowych, studzienki wielkogabarytowe DN3000 – 3 szt., 4 układy 3, 4 i 6 zbiorników

Partnerzy

Projektant:
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z Rzeszowa

Inwestor:
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa

Wykonawca:
PRID Krosno – wykonawca cz. 1–3
Bogdan Duplaga Instalatorstwo – wykonawca cz. 4–5

Podobne projekty referencyjne