KWB Belchatow 2015 1
References

Systemy odwodnień kopalni węgla brunatnego, Bełchatów, Turów, Konin, Adamów

Systemy odwodnień kopalni węgla brunatnego

Około 90 proc. energii w Polsce pochodzi z węgla. Roczne wydobycie węgla kamiennego to ok. 70-80 mln ton a węgla brunatnego ok. 60-65 mln ton. Polskie górnictwo węgla brunatnego należy do światowej czołówki a elektrownie na węgiel brunatny produkują około 35 proc. najtańszej energii elektrycznej. Współpraca z kopalniami węgla brunatnego stanowi bardzo ważny element w strategii firmy Uponor Infra w Polsce.

Project Facts:

  • Bełchatów, Turów, Konin, Adamów, Polska
  • Infrastruktura przemysłowa
  • Completion: 2015

Uponor involvement

  • Rury ciśnieniowe WehoPipe – łącznie 130 km, rury grawitacyjne Weholite, WehoDuo, WehoTripla – łącznie 92 km, rury grawitacyjne Weholite do instalacji napowierzchniowych - 8 km, kształtki PE i PP – łącznie 6052 szt., studzienki – łącznie 171 szt.

Wydobycie węgla brunatnego skoncentrowane jest w trzech zagłębiach górniczo-energetycznych: bełchatowskim, konińskim i turoszowskim. Największy udział w całkowitym wydobyciu posiada Kopalnia Bełchatów, która jest jedną z największych kopalni odkrywkowych w Europie. Pozycja bełchatowskiej Kopalni  jest efektem zastosowania najnowszych rozwiązań technicznych oraz zaangażowania w ochronę środowiska. W roku 2000 to właśnie Kopalnia Bełchatów jako pierwsza do odwodnień odkrywki zdecydowała się na zamianę rurociągów stalowych na systemy polietylenowe. Od tego czasu firma Uponor Infra (dawniej KWH Pipe) dostarcza systemy PEHD instalowane w obrębie wyrobiska do odwodnienia powierzchniowego, którego zadaniem jest przejęcie wód opadowych, wycieków ze skarp oraz wód pompowanych przez system odwodnienia pomocniczego. Jak podkreśla Inwestor, jednorodność połączeń i związana z tym zdolność do przenoszenia sił osiowych zadecydowała o wyborze systemów PEHD. Ma to szczególne znaczenie przy instalacji w tak trudnych warunkach gdzie występują procesy osuwiskowe.

Polietylenowe rurociągi Uponor Infra od wielu lat sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych. O owocnej długoletniej współpracy z największymi inwestorami w Polsce dowodzą także liczby – w latach 2000-2015 Uponor Infra dostarczyła do kopalni węgla brunatnego (KWB Bełchatów, KWB Turów, KWB Konin i KWB Adamów) 127 km rur ciśnieniowych WehoPipe i 90 km rur grawitacyjnych (Weholite, WehoTripla i WehoDuo) wraz z kompletem kształtek i studzienek.

Informacja o projekcie

Kraj
Polska

Website

Zakończenie
2015

Project Type
Nowy budynek

Miejsce zastosowania
Infrastruktura przemysłowa

Partnerzy

Inwestor:
KWB Bełchatów, KWB Turów, KWB Konin, KWB Adamów

Similar reference projects