zbiorniki ppoż

Zbiorniki wody przeciwpożarowej

Polietylenowe zbiorniki wody przeciwpożarowej Uponor dedykowane są dla urządzeń i instalacji gaśniczych jako zbiorniki pośrednie lub zbiorniki zapasu wody a także zbiorniki wody służące jako uzupełniające źródła wody do zewnętrznego gaszenia pożaru. Bezciśnieniowe zbiorniki wody przeciwpożarowej standardowo stosuje się jako zbiorniki podziemne.

Oferta Uponor Infra obejmuje zbiorniki w zakresie średnic wewnętrznych od 2000mm do 3000mm i dowolnych pojemnościach dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta.

Zasada działania zbiornika

Zbiornik zasilany jest w wodę poprzez zawór/zawory pływakowe, z instalacji lub sieci wodociągowej. Pobór wody ze zbiornika realizowany jest poprzez rurociąg/rurociągi ssawne lub pompy głębinowe zainstalowane w studzienkach lub komorach. W przypadku zbiorników zasilających pompownie ppoż., woda z testów pomp głównych przeciwpożarowych zawracana jest do zbiornika specjalnie do tego przeznaczonym rurociągiem. Opróżnianie zbiornika standardowo jest realizowane poprzez pompę zatapialną lub nasady ssawne (w przypadku zbiorników czerpalnych dla Straży Pożarnej) lub pompy główne przeciwpożarowe i obejście DN50 na przyłączu dla Straży Pożarnej (w przypadku urządzeń i instalacji ppoż.) Automatyka zbiornika czuwa nad poziomem wody w zbiorniku.

Kreatywne wsparcie całego procesu zarządzania projektami

Czy potrzebujesz produktu dopasowanego do indywidualnych wymagań lub kompleksowych rozwiązań? Oferujemy pełne wsparcie w zakresie: projektowania i obliczeń, produktów "na miarę" dostosowanych do indywidualnych potrzeb, prac w terenie, wsparcia technicznego i zarządzania projektami.

Contact Uponor Infra 360° -project services