Bateria zbiorników Weholite

Zbiorniki na wodę, ścieki i inne płyny

Uniwersalne zbiorniki polietylenowe

Polietylenowe zbiorniki produkcji Uponor Infra wyróżniają się wysoką jakością, uniwersalnością oraz szerokim zakresem pojemności. Oferta obejmuje zbiorniki w zakresie średnic wewnętrznych od 1000mm do 3000mm i dowolnych pojemnościach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zamawiającego. Zbiorniki oferowane są w sztywnościach obwodowych dostosowanych do konstrukcji zbiornika i do warunków gruntowo-wodnych oraz specyfiki projektu. Elementami wyróżniającymi zbiorniki Uponor spośród zbiorników dostępnych na rynku jest budowa ściany na bazie dwupłaszczowej rury Weholite, unikatowa konstrukcja dekli oraz możliwość wykonania według indywidualnego projektu. Zbiorniki można stosować jako zbiorniki podziemne i naziemne oraz jako częściowo zagłębione.

Zalety zbiorników

 • Podwójna ścianka i połączenia spawane gwarantujące 100% szczelność i długookresową trwałość
 • Możliwość posadowienia w trudnych warunkach gruntowo-wodnych
 • Możliwość zastosowań w pasie drogowym i pod parkingami
 • Całkowita odporność na korozję oraz wysoka odporność na substancje chemiczne
 • Możliwość długotrwałego składowania bez utraty parametrów (odporność na promieniowanie UV)
 • Niewielki ciężar, a więc łatwy i szybki montaż, także w warunkach zimowych

Zbiorniki przeznaczone są do przechowywania, magazynowania lub retencji:

 • ścieków sanitarnych, komunalnych, ścieków deszczowych
 • wody pitnej
 • wody deszczowej, technicznej, przeciwpożarowej itp.
 • substancji ciekłych z przemysłu rolno-spożywczego
 • płynnych odchodów zwierzęcych
 • agresywnych ścieków przemysłowych
 • substancji ciekłych wykorzystywanych w biogazowniach
 • innych substancji płynnych (zawierających związki chemiczne, w zakresie których PEHD zachowuje dobrą odporność chemiczną)

Typowy zbiornik jest jednobryłowy, jednak istnieje możliwość łączenia zbiorników w baterie o dowolnej pojemności. Zbiorniki dostarczane jako gotowe w jednym elemencie oferowane są w zakresie od 2 m3 do 90 m3 (większe pojemności według indywidualnych ustaleń, transportem specjalnym). Maksymalna długość dostarczanych zbiorników wynika jedynie z ograniczeń transportowych.

Zbiorniki wielkopojemnościowe (nawet do kilkunastu tysięcy m3) dostarczane są w elementach przygotowanych do połączenia na budowie metodą spawania ekstruzyjnego. W efekcie uzyskuje się jednorodne monolityczne konstrukcje pozbawione połączeń mechanicznych, zapewniające maksymalną szczelność i niezawodność. Takie rozwiązanie oferuje możliwość uzyskania wysokich pojemności przy optymalnym wykorzystaniu dostępnego terenu.

Kreatywne wsparcie całego procesu zarządzania projektami

Czy potrzebujesz produktu dopasowanego do indywidualnych wymagań lub kompleksowych rozwiązań? Oferujemy pełne wsparcie w zakresie: projektowania i obliczeń, produktów "na miarę" dostosowanych do indywidualnych potrzeb, prac w terenie, wsparcia technicznego i zarządzania projektami.

Contact Uponor Infra 360° -project services