Woda do picia

Wodociągi

WehoPipe to uniwersalny system pełnościennych rur i kształtek wykonanych z polietylenu (PE), przeznaczony do budowy nowych i renowacji starych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oraz do instalacji technologicznych i przemysłowych. Rury z polietylenu stosowane są od ponad 60 lat, a nasz koncern był jednym z pierwszych na świecie, który rozpoczął ich produkcję. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że rury PE są optymalnym rozwiązaniem dla ciśnieniowego przesyłu wody i ścieków, a ich trwałość szacowana jest na około 100 lat.

Rury PE są odporne na większość związków chemicznych powodujących korozję i procesy starzenia się. Ponadto są elastyczne i wykorzystując ich naturalny promień gięcia można je układać zgodnie z kierunkiem trasy, rezygnując z montowania drogich kształtek. Ich niska waga pozwala obniżyć koszty transportu i montażu. Polietylenowe rury WehoPipe dobrze dostosowują się do dynamicznego otoczenia i mogą być stosowane na terenach szkód górniczych do IV kategorii włącznie. Wyjątkowa odporność na ścieranie potwierdzona testem metodą Darmstadt sprawia, że są idealne do hydrotransportu piasku, solanek czy szlamów kopalnianych. Uponor Infra stosuje do produkcji rur surowce najwyższej jakości, zgodnie z międzynarodowymi standardami i normami obowiązującymi w Polsce.

Do magazynowania wody pitnej oferujemy Państwu polietylenowe zbiorniki posiadające atest PZH.

Systemy rurowe

WehoPipe (PE 100)

Zalety WehoPipe

 • Najlepsze na rynku rozwiązanie do transportu wody pitnej bez utraty walorów jakościowych
 • Długi okres niezawodnego użytkowania
 • Połączenia zgrzewane gwarantujące jednorodność materiałową rurociągu i 100% szczelność połączeń
 • Możliwość układania zgodnie z kierunkiem wykopu bez konieczności stosowania kształtek
 • Wysoka odporność na ścieranie istotna w transporcie ścieków i szlamu
 • Odporność na korozję i zarastanie
 • Neutralność toksyczna i wysoka odporność chemiczna, w tym na związki ropopochodne przenikające z gruntu
Rury WehoPipe Uponor Infra
WehoPipe RC/RC+ (PE100 RC)

Zalety WehoPipe RC/RC+

 • Możliwość układania bez konieczności stosowania podsypki i obsypki piaszczystej (podwyższona odporność na propagację pęknięć oraz naciski punktowe)
 • Najlepsze na rynku rozwiązanie do transportu wody pitnej bez utraty walorów jakościowych
 • Długi okres niezawodnego użytkowania
 • Połączenia zgrzewane gwarantujące jednorodność materiałową rurociągu i 100% szczelność połączeń
 • Możliwość układania zgodnie z kierunkiem wykopu bez konieczności stosowania kształtek
 • Wysoka odporność na ścieranie istotna w transporcie ścieków i szlamu
 • Odporność na korozję i zarastanie
 • Neutralność toksyczna i wysoka odporność chemiczna, w tym na związki ropopochodne przenikające z gruntu
Rury WehoPipe RC Uponor Infra