Woda do picia

Wodociągi

Najlepsze na rynku rozwiązania do transportu wody pitnej

Światowi specjaliści w dziedzinie wodociągów rekomendują polietylen na pierwszym miejscu wśród materiałów do budowy sieci wodociągowej. Według badań PMR z 2013 roku udział polietylenu w realizowanych inwestycjach wodociągowych rośnie najbardziej dynamicznie spośród pozostałych materiałów.

 

Jaka jest przyczyna tak dużej popularności rur ciśnieniowych z PE?
Bardzo silna pozycja rur PE jest wynikiem ich doskonałych cech użytkowych. Polietylen cechuje szereg zalet, istotnych z punktu widzenia inwestora, projektanta, wykonawcy i użytkownika.Rury z polietylenu stosowane są od ponad 60 lat a koncern Uponor Infra był jednym z pierwszych na świecie, który rozpoczął ich produkcję. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że rury PE są optymalnym rozwiązaniem dla ciśnieniowego przesyłu wody i ścieków, a ich trwałość szacowana jest na ponad 100 lat.

 

Do zastosowań wodociągowych oferujemy Państwu system rur i kształek ciśnieniowych PE o nazwie handlowej WehoPipe. Rury produkujemy w średnicach od 20mm do 1800mm, w zakresie ciśnień do PN20.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku firma wprowadziła system rur i kształtek WehoPipe RC/RC+ z polietylenu (PE100RC) o podwyższonej odporności na: propagację pęknięć, naciski punktowe i skutki zarysowań. Rury WehoPipe RC/RC+ produkujemy w średnicach od 25mm do 1600mm, w zakresie ciśnień do PN20.

Systemy rurowe

WehoPipe RC/RC+ (PE100 RC)

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku firma Uponor Infra wprowadziła system WehoPipe RC/RC+. Jest to system rur i kształtek ciśnieniowych z polietylenu (PE100 RC) o podwyższonej odporności na propagację pęknięć, naciski punktowe i skutki zarysowań. Stosowany do układania nowych i renowacji istniejących rurociągów. Jest wyjątkowo odporny na ścieranie, dlatego umożliwia transport piasku, solanki czy innych mediów o właściwościach ściernych. Rury WehoPipe RC/RC+ doskonale sprawdzają się również w tradycyjnych metodach wykopowych, ponieważ mogą być układane na naturalnym podłożu i zasypywane rodzimym gruntem bez konieczności stosowania podsypki i obsypki piaszczystej, co jest wymagane w przypadku standardowych rur.

Zalety WehoPipe RC/RC+

 • Możliwość układania bez konieczności stosowania podsypki i obsypki piaszczystej (podwyższona odporność na propagację pęknięć oraz naciski punktowe)
 • Najlepsze na rynku rozwiązanie do transportu wody pitnej bez utraty walorów jakościowych
 • Długi okres niezawodnego użytkowania
 • Połączenia zgrzewane gwarantujące jednorodność materiałową rurociągu i 100% szczelność połączeń
 • Możliwość układania zgodnie z kierunkiem wykopu bez konieczności stosowania kształtek
 • Wysoka odporność na ścieranie istotna w transporcie ścieków i szlamu
 • Odporność na korozję i zarastanie
 • Neutralność toksyczna i wysoka odporność chemiczna, w tym na związki ropopochodne przenikające z gruntu
WehoPipe (PE 100)

WehoPipe to uniwersalny system pełnościennych rur i kształtek wykonanych z polietylenu (PE), przeznaczony do budowy nowych i renowacji starych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oraz do instalacji technologicznych i przemysłowych. Rury z polietylenu stosowane są od ponad 60 lat, a nasz koncern był jednym z pierwszych na świecie, który rozpoczął ich produkcję. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że rury PE są optymalnym rozwiązaniem dla ciśnieniowego przesyłu wody i ścieków, a ich trwałość szacowana jest na około 100 lat.

Rury PE są odporne na większość związków chemicznych powodujących korozję i procesy starzenia się. Ponadto są elastyczne i wykorzystując ich naturalny promień gięcia można je układać zgodnie z kierunkiem trasy, rezygnując z montowania drogich kształtek. Ich niska waga pozwala obniżyć koszty transportu i montażu. Polietylenowe rury WehoPipe dobrze dostosowują się do dynamicznego otoczenia i mogą być stosowane na terenach szkód górniczych do IV kategorii włącznie. Wyjątkowa odporność na ścieranie potwierdzona testem metodą Darmstadt sprawia, że są idealne do hydrotransportu piasku, solanek czy szlamów kopalnianych. Uponor Infra stosuje do produkcji rur surowce najwyższej jakości, zgodnie z międzynarodowymi standardami i normami obowiązującymi w Polsce.

Zalety WehoPipe

 • Najlepsze na rynku rozwiązanie do transportu wody pitnej bez utraty walorów jakościowych
 • Długi okres niezawodnego użytkowania
 • Połączenia zgrzewane gwarantujące jednorodność materiałową rurociągu i 100% szczelność połączeń
 • Możliwość układania zgodnie z kierunkiem wykopu bez konieczności stosowania kształtek
 • Wysoka odporność na ścieranie istotna w transporcie ścieków i szlamu
 • Odporność na korozję i zarastanie
 • Neutralność toksyczna i wysoka odporność chemiczna, w tym na związki ropopochodne przenikające z gruntu