Woda do picia

Wodociągi

Systemy rurowe

WehoPipe RC/RC+ (PE100 RC)

Zalety WehoPipe RC/RC+

 • Możliwość układania bez konieczności stosowania podsypki i obsypki piaszczystej (podwyższona odporność na propagację pęknięć oraz naciski punktowe)
 • Najlepsze na rynku rozwiązanie do transportu wody pitnej bez utraty walorów jakościowych
 • Długi okres niezawodnego użytkowania
 • Połączenia zgrzewane gwarantujące jednorodność materiałową rurociągu i 100% szczelność połączeń
 • Możliwość układania zgodnie z kierunkiem wykopu bez konieczności stosowania kształtek
 • Wysoka odporność na ścieranie istotna w transporcie ścieków i szlamu
 • Odporność na korozję i zarastanie
 • Neutralność toksyczna i wysoka odporność chemiczna, w tym na związki ropopochodne przenikające z gruntu
WehoPipe (PE 100)

Zalety WehoPipe

 • Najlepsze na rynku rozwiązanie do transportu wody pitnej bez utraty walorów jakościowych
 • Długi okres niezawodnego użytkowania
 • Połączenia zgrzewane gwarantujące jednorodność materiałową rurociągu i 100% szczelność połączeń
 • Możliwość układania zgodnie z kierunkiem wykopu bez konieczności stosowania kształtek
 • Wysoka odporność na ścieranie istotna w transporcie ścieków i szlamu
 • Odporność na korozję i zarastanie
 • Neutralność toksyczna i wysoka odporność chemiczna, w tym na związki ropopochodne przenikające z gruntu