Uponor Infra rurociągi przemysł

Uponor Infra

Rurociągi przemysłowe

Rurociągi do pracy w ekstremalnych warunkach

 

Systemy PE i PP Uponor Infra są stosowane w różnych branżach sektora przemysłowego gdzie wymagane są niezawodne systemy, odporne na wyjątkowe warunki pracy. Systemy te służą do przesyłu: wody, ścieków, substancji chemicznych, roztworów i mediów o wysokiej ścieralności. Zakres produkcji Uponor Infra dla przemysłu obejmuje cały system rur, kształtek, studni, zbiorników oraz elementów specjalnych.

Systemy Uponor Infra znajdują zastosowanie w:

 • Górnictwie (kopalnie, składowiska odpadów poprodukcyjnych)
 • Energetyce
 • Przemyśle papierniczym
 • Hydrotransporcie solanki
 • Przemyśle metalurgicznym
 • Przemyśle chemicznym
 • Systemach oczyszczania powietrza

Systemy rurociągów PE i PP bardzo dobrze sprawdzają się w takich zastosowaniach dzięki swoim właściwościom. Charakteryzują się one:

 • Najwyższą niezawodnością wśród dostępnych technologii,
 • Jednorodnością połączeń odcinków rur i kształtek (umożliwiającą rezygnację z bloków oporowych), gwarantującą przenoszenie sił osiowych i niezawodność układu,
 • Szerokim zakresem odporności chemicznej,
 • Bardzo dużą odpornością na ścieranie,
 • Bardzo niskim i niezmiennym w czasie współczynnikiem chropowatości bezwzględnej k,
 • Całkowitą odpornością na prądy błądzące,
 • Relatywnie niskimi kosztami instalacji i eksploatacji (nie wymagają doszczelniania, malowania itp.) w stosunku do innych technologii,
 • Niewielkimi prędkościami rozchodzenia się fali uderzeniowej (kilkakrotnie mniejsze niż dla stali, żeliwa, czy GRP),
 • 100% szczelnością połączeń,
 • Łatwością montażu bez względu na warunki atmosferyczne (również w temp. ujemnych),
 • Całkowitą odpornością na promieniowanie UV,
 • Bardzo małą masą rur w porównaniu z materiałami tradycyjnymi.

Zalety systemów PE i PP pozwalają na zastosowanie naszych produktów w bardzo różnych warunkach pracy, w tym trudnych i niestabilnych. Na szczególną uwagę zasługują metody połączeń rurociągów i kształtek (zgrzewanie, spawanie), pozwalające na wyeliminowanie uszczelek i gwarantujące jednorodność materiałową całego układu. Dzięki takim połączeniom uzyskuje się jednorodny system przenoszący siły wzdłużne. Dostępny jest szeroki zakres metod instalacji. Rurociągi mogą być instalowane na podporach, bezpośrednio na powierzchni terenu, w nasypach jak i pod dużym naziomem. Z powodzeniem instalowane są również metodą zatapiania. Wykorzystywane są do renowacji istniejących rurociągów metodą: reliningu, swageliningu, krakingu. Rurociągi polietylenowe ciśnieniowe są najczęściej wybieranym materiałem w technologii kierunkowych przewiertów horyzontalnych (HDD).