Pipeline renovation

Renowacje

Renowacja jest przyszłościowym wyborem

Znaczna część funkcjonującej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce dożywa swych dni. Liczne inwestycje lat 70 i 80-tych bazowały na rurach żelbetowych, stalowych i żeliwnych, które dziś wymagają ciągłych napraw, renowacji lub wymiany. Podczas gdy naprawy są rozwiązaniem prowizorycznym, a wymiany - kosztownym, sensownym kompromisem stają się renowacje. W takich realizacjach wykorzystuje się m.in. różnorodne metody renowacji rurami polietylenowymi.

 

Firma Uponor Infra, jest jednym z najbardziej doświadczonych producentów i dostawców rur polietylenowych, bowiem jej tradycja sięga połowy lat 50-tych ubiegłego wieku. 0d roku 1976 projektuje i dostarcza systemy rurowe do renowacji zniszczonych rurociągów sieci wodociągowych, kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej, rurociągów technologicznych.

Techniki renowacji systemami Uponor Infra stały się jednymi z najbardziej niezawodnych technologii na rynku. Zastosowanie polietylenu do ich produkcji zapewnia odbudowanemu kanałowi wszystkie korzyści wynikające z zalet materiału, między innymi odporność na korozję, odporność na ścieranie, długowieczność, odporność na uderzenia oraz niski współczynnik chropowatości. Metody renowacji wymagają wykonywania jedynie wykopów montażowych, dzięki czemu zakłócenia ruchu pojazdów i pieszych są minimalne. Ponadto w czasie trwania prac możliwe jest normalne funkcjonowanie systemu wodno-kanalizacyjnego i na ogół nie jest wymagane odwodnienie.

Renowacja rurociągów grawitacyjnych

Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych należy przeprowadzić analizę stanu technicznego naprawianego rurociągu. Przy wyborze metody naprawy rurociągu należy:

 • ocenić aktualny stan, w jakim znajduje się instalacja pod względem konstrukcyjnym i hydraulicznym,
 • określić stopień zużycia przewodów,
 • określić dokładne parametry instalacji, z uwzględnieniem położenia, połączeń bocznych, wymiarów i materiału,
 • wybrać optymalną metodę renowacji.

 

Proponujemy Państwu kilka różnych technologii renowacji zniszczonych rurociągów grawitacyjnych:

 • renowacje metodą reliningu długiego (slipliningu) i reliningu krótkiego rurami Weholite,
 • renowacje metodą reliningu krótkiego i krakingu statycznego modułami VipLiner,
 • renowacje metodą reliningu długiego (slipliningu) rurami WehoPipe i WehoPipe RC/RC+
Renowacja VipLiner
Renowacja rurociągów ciśnieniowych

Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych należy przeprowadzić analizę stanu technicznego naprawianego rurociągu. Przy wyborze metody naprawy rurociągu należy:

 • ocenić aktualny stan, w jakim znajduje się instalacja pod względem konstrukcyjnym i hydraulicznym,
 • określić stopień zużycia przewodów,
 • określić dokładne parametry instalacji, z uwzględnieniem położenia, połączeń bocznych, wymiarów i materiału,
 • wybrać optymalną metodę renowacji.

 

 

Proponujemy Państwu kilka różnych technologii renowacji zniszczonych rurociągów ciśnieniowych:

 • renowacje metodą reliningu długiego rurami WehoPipe i WehoPipe RC/RC+
 • renowacje metodą swageliningu rurami WehoPipe i WehoPipe RC/RC+

 

Renowacja przepustów

Do renowacji przepustów proponujemy rury Weholite, które od wielu lat stosowane są w budownictwie drogowym. Przepusty drogowe wykonywane w technologii Weholite bardzo dobrze wytrzymują obciążenia dynamiczne. Dzięki zaletom polietylenu, z którego są wykonane, cechuje je długowieczność, całkowity brak korozji oraz wysoka odporność chemiczna (m.in. na związki ropopochodne, sole). Przepusty Weholite wykonane są z rury o podwójnej ściance, co zapewnia im wysoką sztywność obwodową. Rury dopuszczone są do stosowania na terenach szkód górniczych do IV kategorii włącznie.

 

Przepusty Weholite, montowane w wielu krajach europejskich, stanowią alternatywę dla materiałów tradycyjnych. Stosowane są pod drogami dla ruchu samochodowego, jak również pod torami kolejowymi. W Europie, a szczególnie w Skandynawii, przepusty Weholite stały się standardem w budownictwie drogowym ponieważ polietylen to materiał w 100% bezpieczny dla środowiska.

 

Przy projektowaniu przepustów drogowych i doborze odpowiedniej sztywności obwodowej rury należy wziąć pod uwagę rodzaj drogi i gruntu. Przy montażu przepustów pod liniami kolejowymi znajdują zastosowanie wytyczne i dopuszczenia np. Zakładu Linii Kolejowych.

 

Przepusty Weholite można montować zarówno z małym, jak i bardzo dużym naziomem. Istnieje możliwość dowolnego formowania końcówek przepustu, odpowiednio do nachylenia skarp. Przepusty Weholite są oferowane w bardzo szerokim zakresie średnic od 300 mm do 3000 mm i standardowej długości 12,5 m. Na życzenie klienta wykonujemy przepusty o dowolnej średnicy, długości i sztywności obwodowej.

Renowacja rur grawitacyjnych
Renowacja studzienek kanalizacyjnych

Analiza stanu technicznego kolektora przeznaczonego do renowacji powinna obejmować także występujące na jego trasie studzienki. Ich stan techniczny może również być przyczyną takich samych zagrożeń jak kolektor. Nawet jeżeli przed renowacją w studzienkach nie stwierdzono infiltracji wód gruntowych to po doszczelnieniu kolektora może dojść do podniesienia poziomu wód gruntowych i mogą pojawić się w nich przecieki. Dlatego w terenach o wysokim poziomie wód gruntowych warto oprócz renowacji kolektora wykonać również renowację studzienek.

 

Do renowacji studzienek kanalizacyjnych stosuje się gotowe studzienki, dopasowane do wielkości naprawianej komory. Studzienki produkowane są w fabryce zgodnie z indywidualnym projektem i mogą uwzględniać nietypowe rozwiązania. Zastosowanie studzienek pozwala na stworzenie po renowacji kompletnego, jednorodnego systemu rur, studzienek i kształtek.

Renowacja studzienek kanalizacyjnych