Odwodnienia Uponor

Odwodnienia

Proste i skuteczne odprowadzenie wody

Uponor Infra oferuje polietylenowe i polipropylenowe systemy rur i kształtek pozwalające na zbudowanie kompletnej instalacji do odwodnień powierzchniowych i gruntowych w zakresie średnic od 110 do 3000 mm! Największą zaletą naszych systemów jest ich wysoka jakość, całkowita odporność na korozję oraz wyjątkowa odporność na czynniki chemiczne.  Z punktu widzenia inwestora, projektanta, wykonawcy i użytkownika istotne są również takie cechy jak:

 • długi okres niezawodnego użytkowania  i wyjątkowo niski współczynnik awaryjności
 • doskonałe długoterminowe parametry przepływu dzięki odporności polietylenu na zarastanie
 • wytrzymałość rury i połączeń - dopuszczenie do stosowania na terenach szkód górniczych do IV kategorii włącznie
 • elastyczność rur pozwalająca na pokonywanie łagodnych łuków bez stosowania kształtek
 • wyjątkowa odporność na ścieranie
 • niewielki ciężar elementów systemu (łatwy transport i rozładunek)
 • łatwy i szybki montaż, także w warunkach zimowych
 • możliwość zastosowań w pasie drogowym i pod parkingami.

Rury, kształtki, studzienki Uponor Infra stosuje się do:

 • odwodnień dróg i autostrad
 • odwodnień lotnisk (pasów starowych i dróg kołowania)
 • odwodnień kopalń
 • odwodnień budynków, parkingów,
 • odwodnień centów handlowych i  logistycznych, placów , garażów i innych budowli podziemnych,
 • odwodnień parków, terenów rekreacyjnych  i obiektów sportowych,
 • odwodnień wysypisk śmieci.

Nasilające się w ostatnich latach ulewne deszcze mogą spowodować poważne zniszczenia infrastruktury. Uponor Infra oferuje skuteczne rozwiązania do retencji wód deszczowych, które pomagają zmniejszać ryzyko lokalnych powodzi i podtopień przy optymalnym wykorzystaniu terenu i istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Więcej na temat retencji