zbiorniki w Sulechów Nowa Sól

Zbiorniki retencyjne

Nie możemy powstrzymać deszczu,  ale możemy uniknąć powodzi spowodowanych ulewnym deszczem. Woda deszczowa może być przechwytywana i magazynowana w dużych zbiornikach i w odpowiednim czasie pompowana do systemu kanalizacyjnego. Objętość wody pozostaje pod kontrolą, a niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi jest zażegnane.

Zbiorniki retencyjne o średnicach od 1000 mm do 3000 mm i o dowolnej pojemności oferowane są w sztywnościach obwodowych od SN2 do SN8, co daje możliwość dostosowania konstrukcji zbiornika do warunków gruntowo-wodnych oraz specyfiki projektu i istniejącego terenu (terenu zielonego lub układu pod ciągiem komunikacyjnym). Zbiorniki mogą być instalowane zarówno w gruntach suchych jak i nawodnionych. Istnieje możliwość instalacji w gruncie jako zbiorniki podziemne lub częściowo zagłębione jak i na powierzchni terenu (zbiorniki naziemne) z uwagi na odporność systemu na promieniowanie UV.

Zalety zbiorników retencyjnych

  • Podwójna ścianka i połączenia spawane gwarantujące 100% szczelność i długookresową trwałość
  • Możliwość posadowienia w trudnych warunkach gruntowo-wodnych
  • Możliwość zastosowań w pasie drogowym i pod parkingami
  • Całkowita odporność na korozję oraz wysoka odporność na substancje chemiczne
  • Możliwość długotrwałego składowania bez utraty parametrów (odporność na promieniowanie UV)
  • Niewielki ciężar, a więc łatwy i szybki montaż, także w warunkach zimowych

Typowy zbiornik jest jednobryłowy, jednak istnieje możliwość łączenia zbiorników w baterie o dowolnej pojemności. Zbiorniki dostarczane jako gotowe w jednym elemencie oferowane są w zakresie od 2 m3 do 90 m3 (większe pojemności według indywidualnych ustaleń, transportem specjalnym). Maksymalna długość dostarczanych zbiorników wynika jedynie z ograniczeń transportowych.

Zbiorniki wielkopojemnościowe (nawet do kilkunastu tysięcy m3) dostarczane są w elementach przygotowanych do połączenia na budowie metodą spawania ekstruzyjnego. W efekcie uzyskuje się jednorodne monolityczne konstrukcje pozbawione połączeń mechanicznych, zapewniające maksymalną szczelność i niezawodność. Takie rozwiązanie oferuje możliwość uzyskania wysokich pojemności przy optymalnym wykorzystaniu dostępnego terenu.

Zbiorniki retencyjne Weholite zapobiegają powodziom

Rozwiązania retencyjne w oparciu o technologię Weholite firmy Uponor stwarzają unikalne możliwości zagospodarowania ścieków deszczowych. Zobacz w jaki sposób działają zbiorniki retencyjne.