Studnia kanalizacyjna

Studzienki kanalizacyjne

Uponor Infra produkuje bardzo szeroki zakres studzienek standardowych i nieograniczony wręcz zakres studzienek niestandardowych. Stanowią one uzupełnienie systemów grawitacyjnych oferowanych przez Uponor Infra.

Zastosowanie unikalnej technologii rur Weholite, a także łączenie elementów studzienek poprzez fabryczne spawanie, zapewnia ich wysoką jakość i szczelność. Podwójna ścianka rur zapewnia podwójną odporność na uszkodzenia mechaniczne, co zwiększa bezpieczeństwo montażu i eksploatacji. Dzięki niewielkiej wadze studzienki Weho są łatwe w transporcie, rozładunku i w montażu. Studzienki dostarczane są na plac budowy jako monolity z wykonanymi fabrycznie przyłączami, co pozwala zaoszczędzić czas montażu na placu budowy, a tym samym obniża koszty instalacji i zapewnia wyjątkową trwałość w eksploatacji. Studzienki posiadają Aprobaty Techniczne ITB oraz IBDiM i dopuszczenie do stosowania na terenach szkód górniczych, wydane przez Główny Instytut Górnictwa (GIG).

Zalety studzienek

 • Monolityczna, trwała konstrukcja, zapewniająca szczelność i bezawaryjność
 • Dowolne średnice przyłączy
 • Całkowita odporność na korozję oraz wysoka odporność na substancje chemiczne
 • Możliwość dostosowania do podłączenia przyłączy innych systemów według indywidualnej specyfikacji zamówienia
 • Gotowość do przyszłej rozbudowy w miarę zmieniających się warunków (możliwość dodawania nowych przyłączy za pomocą uszczelki in-situ, możliwość zmiany wysokości komina studzienki przez dospawanie elementów komina na budowie).

Zakres produkcji

Oferta studzienek obejmuje:

 • studzienki włazowe ekscentryczne z kominami z rur Weholite o gładkiej, podwójnej ściance DN≥1000 do stosowania na kanałach wykonywanych z rur Weholite o średnicy DN800 mm do 3000 mm (istnieje możliwość wykonania większej średnicy kominów włazowych według indywidualnych potrzeb klienta);
 • studzienki włazowe kinetowe DN≥1000;
 • wpusty uliczne DN400, DN500, DN600;
 • studzienki niewłazowe DN400, DN600, DN800.

Wszystkie wyżej wymienione studzienki o średnicy komina ≥DN600 mm mogą być wykonane zgodnie z indywidualną specyfikacją projektową wynikającą z potrzeb zamawiającego. Studzienki mogą być wyposażone w komorę dociążającą, która po wypełnieniu betonem na placu budowy stanowi zabezpieczenie przed działaniem sił wyporu wody gruntowej.

Przykładowe zastosowania

 • Kanalizacja sanitarna, deszczowa i ogólnospławna
 • Kanalizacja przemysłowa
 • Odwodnienia dróg, parkingów
 • Drenaże (w tym drenaże wysypisk śmieci)
 • Odwodnienia obiektów hydrotechnicznych
 • Obudowy np. pompowni, wodomierzy.

 

Kreatywne wsparcie całego procesu zarządzania projektami

Czy potrzebujesz produktu dopasowanego do indywidualnych wymagań lub kompleksowych rozwiązań? Oferujemy pełne wsparcie w zakresie: projektowania i obliczeń, produktów "na miarę" dostosowanych do indywidualnych potrzeb, prac w terenie, wsparcia technicznego i zarządzania projektami.

Contact Uponor Infra 360° -project services