kanał retencyjny

Retencyjny kanał ściekowy

Retencyjny kanał ściekowy to innowacyjny system opracowany przez naukowców z Politechniki Rzeszowskiej we współpracy z inżynierami Uponor Infra. Retencyjny kanał ściekowy służy do magazynowania i odprowadzania ścieków deszczowych, a jego zaletą jest możliwość efektywnego wykorzystania całej przestrzeni retencyjnej kanału. Obserwacje przepływu ścieków dowodzą, że nawet podczas ekstremalnych opadów kanały ściekowe nie są całkowicie wypełnione i że istnieje pewien zapas przepustowości hydraulicznej. Przedmiotowe rozwiązanie wykorzystuje tą przepustowość do retencjonowania ścieków deszczowych. Retencjonowanie odbywa się zwykle w kanałach, które tworzą rury o standardowych średnicach, o odpowiednio wyliczonej powiększonej kubaturze wewnętrznej przeznaczonej do okresowego magazynowania ścieków.

Nowatorskie rozwiązanie

Wyjątkowość tego rozwiązania polega na tym, że przestrzeń wewnętrzna kanału podzielona jest na komory poprzez przegrody, które umieszcza się nad dnem kanału, tworząc w ten sposób otwory przepływowe. Rozstaw przegród oraz wielkość otworów przepływowych jest każdorazowo wyliczana za pomocą specjalistycznego oprogramowania komputerowego, które uwzględnia szereg czynników i danych wejściowych. Zalecane jest także wykonanie otworów awaryjnych w górnej części przegrody, z uwagi na możliwość zrzutu nadmiaru ścieków do kolejnej komory, co zabezpiecza obiekt przed ciśnieniowym działaniem. Retencyjny kanał ściekowy spełnia jednocześnie dwie funkcje w systemie kanalizacyjnym: hydrauliczną, związaną z transportem określonego strumienia ścieków i retencyjną umożliwiającą gromadzenie okresowego nadmiaru dopływających ścieków deszczowych ze zlewni.

Zalety retencyjnego kanału ściekowego:

• Wykorzystanie wolnej przestrzeni kanałów do retencjonowania ścieków deszczowych
• Ograniczenie kosztów budowy obiektów retencyjnych
• Bezobsługowe i automatyczne działanie
• Wykorzystanie dostępnych typoszeregów rur jako komór retencyjnego kanału ściekowego
• Możliwość rozbudowy systemu o kolejne elementy w następnych inwestycjach
• Wykonanie w technologii PEHD zapewnia: lekkość (łatwy montaż, transport i rozładunek), wytrzymałość, elastyczność, odporność na uderzenia, odporność na ścieranie, korozję i czynniki chemiczne.
• Łączenie elementów kanału metodą spawania ekstruzyjnego gwarantuje nierozłączność połączeń i 100% szczelność w całym okresie eksploatacji.
Rzeszów zbiorniki retencyjne

Zakres zastosowań

Zastosowanie retencyjnego kanału ściekowego rozwiązuje szereg problemów związanych z odprowadzaniem ścieków deszczowych z terenów zurbanizowanych, szczególnie w sytuacji gdy nie ma możliwości lokalnego zagospodarowania wód deszczowych i ich rozsączania. Zastosowanie kanału retencyjnego jest szczególnie uzasadnione w przypadkach:

  • dołączania do istniejącej sieci kanalizacyjnej nowych zlewni i wprowadzania nowych ilości ścieków
  • przeciwdziałania przeciążeniu hydraulicznemu istniejących sieci i obiektów kanalizacyjnych
  • regulowania odpływu ścieków do wód powierzchniowych.

Retencyjny kanał ściekowy w programie TVP

Program TVP Rzeszów "Innowacyjne Podkarpackie" prezentuje retencyjny kanał ściekowy z rur Weholite. Pierwsze wdrożenie tego projektu miało miejsce na przełomie 2014 i 2015 r. na terenie dzielnicy "Krakowska Południe" w Rzeszowie.

Kreatywne wsparcie całego procesu zarządzania projektami

Czy potrzebujesz produktu dopasowanego do indywidualnych wymagań lub kompleksowych rozwiązań? Oferujemy pełne wsparcie w zakresie: projektowania i obliczeń, produktów "na miarę" dostosowanych do indywidualnych potrzeb, prac w terenie, wsparcia technicznego i zarządzania projektami.

Contact Uponor Infra 360° -project services