Kanalizacja deszczowa

Uponor Infra

Kanalizacja deszczowa

Kompleksowe rozwiązania zagospodarowania wody deszczowej

 

Nasilające się w ostatnich latach ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak deszcze nawalne lub długotrwałe opady potwierdziły, że sieci kanalizacyjne nie są przystosowane do przyjęcia nadmiaru wody. Powszechne stały się podtopienia, w efekcie których zalane są drogi, parkingi, piwnice, garaże... Według prognoz  zjawiska te będą się nasilać, a jednocześnie staną się mniej przewidywalne.

Systemy retencji deszczowej produkcji Uponor Infra stanowią proste rozwiązanie zagospodarowania nadmiaru wód opadowych. Mogą zapobiegać lub przynajmniej znacząco zmniejszać ryzyko lokalnych powodzi i podtopień przy optymalnym wykorzystaniu terenu i istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Systemy retencji deszczowej Uponor Infra posiadają szczególny zestaw cech, wynikających z konstrukcji, dopracowanych metod łączenia oraz zalet polietylenu, z którego są wykonane. Są to:

  • bezawaryjność
  • odporność na korozję
  • doskonałe długoterminowe parametry przepływu dzięki odporności polietylenu na zarastanie
  • wytrzymałość rury i połączeń - dopuszczenie do stosowania na terenach szkód górniczych do IV kategorii włącznie
  • elastyczność rur pozwalająca na pokonywanie łagodnych łuków bez stosowania kształtek
  • bardzo duża odporność chemiczna
  • wyjątkowa odporność na ścieranie
  • niewielki ciężar elementów systemu (łatwy transport i rozładunek)
  • łatwy i szybki montaż, także w warunkach zimowych
  • możliwość zastosowań w pasie drogowym i pod parkingami.