system chłodzenia szwecja

Rozbudowa instalacji do poboru wody morskiej w okręgowej stacji chłodzenia w Helsingborgu w Szwecji

Znakomite chłodzenie

Znakomity system chłodzenia w Szwecji

Podjęta przez firmę Öresundskraft rozbudowa instalacji pobierającej wodę morską w jej okręgowej stacji chłodzenia w Helsingborgu w Szwecji jest znacznie bardziej przyjazna dla środowiska niż system chłodzenia oparty na elektrycznych urządzeniach chłodzących. W 2017 r. cała koncepcja rozbudowy okręgowego systemu chłodzenia w Helsingborgu otrzymała na zorganizowanej przez ONZ w Bonn konferencji klimatycznej COP23 międzynarodową nagrodę CCAC (Climate & Clean Air Coalition, Koalicja na rzecz klimatu i czystego powietrza) za ochronę środowiska.

Projekt rozbudowy okręgowego systemu chłodzenia w Helsingborgu obejmuje uproszczenie obecnej produkcji. Dzięki wodzie morskiej i wykorzystaniu ciepła z okręgowej sieci grzewczej do zasilania absorpcyjnego urządzenia chłodzącego, okręgowy system chłodzenia jest znacznie bardziej przyjazny dla środowiska niż elektryczne urządzenia chłodzące. Okręgowa stacja chłodzenia stanowi efektywne źródło chłodzenia dla budynków, obiektów przemysłowych i centrów handlowych.

Największa konstrukcja z prefabrykatów w Szwecji

Nowa, nowoczesna okręgowa stacja chłodzenia powinna zostać ukończona wiosną 2018 r. Jest zlokalizowana w porcie w Helsingborgu i wykorzystuje wodę morską z kanału dystrybucji dla potrzeb sieciowego systemu chłodzenia. Ukończony sieciowy system chłodzenia tego typu może zmniejszyć zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych o około 65–70% w porównaniu z chłodzeniem zapewnianym przez lokalne urządzenia chłodnicze. Jednak korzystanie z wody morskiej wymaga rozwagi w kwestii ochrony środowiska, trwałości i konserwacji z uwagi na warunki instalacji w morzu, wpływ wody morskiej na materiały oraz jej zanieczyszczenia muszlami i skorupiakami.

Początkowo nie było żadnej gwarancji, że firma Uponor Infra i jej technologia zostanie wybrana do tego projektu. Pierwotny plan zakładał utworzenie konstrukcji betonowej na miejscu. Jednak wybór okazał się łatwy, gdy firma Öresundskraft rozważyła zalety technologii: ogromne oszczędności i brak ryzyka pękania betonu w wyniku wystawienia na działanie wody morskiej. Stacja pomp stanowi największą konstrukcję z prefabrykatów w Szwecji — ma 23 m długości i średnicę ID/OD 3500/3900 mm. Technologia umożliwiła wyprodukowanie prefabrykatów do budowy stacji pomp w fabryce firmy Uponor Infra we Fristad, następnie przetransportowanie ich do Helsingborga i ułożenie na miejscu w wypełnionej wodą w grodzy ze ściankami szczelnymi. Metoda ta usprawniła prace. Nie byłoby to możliwe w przypadku zwykłej konstrukcji betonowej.

Wybór technologii do produkcji rur wlotowych był bardziej oczywisty. W porównaniu z innymi materiałami i systemami rur technologia ta jest najbardziej ekonomiczna materiałowo, zapewnia przy tym największą trwałość i łatwość konserwacji. Firma Öresundskraft największą trwałość i łatwość konserwacji. Firma Resundskraft oczekiwała, by ani rury, ani stacja pomp nie wymagały czyszczenia chemicznego i aby można je było czyścić metodą piggingu, która sprawdza się znakomicie w przypadku rur polietylenowych.

system chłodzenia szwecja

Kreatywne wsparcie przez cały okres realizacji projektu

system chłodzenia szwecja

Cały kontrakt z firmą Uponor Infra obejmował: szczegółowe prace inżynierskie, zarządzanie projektem, pogłębianie i zasypywanie dna morskiego; podwodną instalację rurociągów wlotowych i wylotowych, instalację ścianek szczelnych na lądzie, wykonanie i zasypanie wykopów oraz roboty asfaltowe, spawanie i instalację rur wlotowych, dostarczenie i instalację wyprodukowanej wstępnie w fabryce stacji pomp wraz ze śluzami, dostarczenie urządzeń filtrujących, dostarczenie dwóch pomp o pojemności 3600 m3/h, zapewnienie cyrkulacji wody do wymiennika ciepła i do rurociągu wylotowego, a następnie z powrotem do komór podwodnych oraz do urządzeń do czyszczenia pianą poliuretanową (poly pig).

Cały proces, począwszy od projektu i kalkulacji po prace gruntowe, w tym skomplikowany proces instalacji i rekultywacji gruntów, był realizowany przez firmę Uponor Infra i jej podwykonawców. W 2017 r. projekt otrzymał na zorganizowanej przez ONZ w Bonn konferencji klimatycznej COP23 międzynarodową nagrodę CCAC (Climate & Clean Air Coalition, Koalicja na rzecz klimatu i czystego powietrza) za ochronę środowiska.

Zaawansowane i kompleksowe wsparcie

Podejście zastosowane przez firmę Uponor Infra stanowiło klucz do sukcesu projektu we wszystkich jego fazach. Cały proces, począwszy od projektu i kalkulacji po prace gruntowe, w tym skomplikowany proces instalacji i rekultywacji gruntów, był realizowany przez firmę Uponor Infra i jej podwykonawców. Szeroki zakres obowiązków firmy obejmował opracowanie szczegółowych planów technicznych, zarządzanie projektem, pogłębianie i zasypywanie dna morskiego, podwodną instalację rurociągów wlotowych i wylotowych, instalację ścianek szczelnych na lądzie, wykonanie i zasypanie wykopów oraz roboty asfaltowe, spawanie i instalację rur wlotowych.

Firma odpowiadała również za dostarczenie i instalację wyprodukowanej w fabryce stacji pomp wraz ze śluzami oraz za dostarczenie urządzeń filtrujących i dwóch pomp o pojemności 3600 m3/h, a także za zapewnienie cyrkulacji wody do wymiennika ciepła i do rurociągu wylotowego, a następnie z powrotem do komór dennych oraz urządzeń do czyszczenia pianą poliuretanową (poly pig).

Czytaj magazyn Pipe World
system chłodzenia szwecja

Nagrodzona innowacja!

Całe rozwiązanie projektowe było nie tylko ekonomiczne, ale także na tyle przyjazne dla środowiska, że w 2017 r. otrzymało na zorganizowanej przez ONZ w Bonn konferencji klimatycznej COP23 międzynarodową nagrodę CCAC (Climate & Clean Air Coalition, Koalicja na rzecz klimatu i czystego powietrza) za ochronę środowiska. Po części dzięki innowacyjnemu, kompleksowemu wsparciu ze strony specjalistów z firmy Uponor Infra, zlokalizowana w Helsingborgu okręgowa stacja chłodzenia eliminuje obecnie 1173 ton CO2 rocznie, z czego efektywność energetyczna wynosi 92%.
Powrót do rozwiązań dla przemysłu