Higiena wody Uponor

Higiena wody z Uponor

Higiena wody z Uponor

System higienicznej wody Uponor to system dystrybucji wody pitnej, który zapewnia najwyższe standardy higieniczne ze zdecentralizowanym wytwarzaniem ciepłej wody, metodą instalacji w systemie pierścieniowym, wywołującym przepływ wody w rurach w celu wyeliminowania zastoju.

Na całym świecie wzrasta liczba zarażeń bakteriami Legionella. System higieny wody Uponor wykorzystuje bardzo skuteczną metodę zapobiegania zanieczyszczeniom. Dzięki tzw. instalacji lokalowej w systemie pierścieniowym, cały układ zostaje przepłukany przy każdym użyciu wody. Wytwarzanie ciepłej wody na żądanie dodatkowo eliminuje potrzebę posiadania zbiornika na wodę, w którym często rozwijają się bakterie Legionelli.

W nowoczesnych łazienkach umieszczana jest coraz większa liczba baterii (zazwyczaj posiadamy dwie umywalki, wannę, prysznic, bidet itp.) Są to miejsca w których woda może się zatrzymać, stwarzając idealne miejsce do rozwoju bakterii Legionella. Instalacja lokalowa w systemie pierścieniowym Uponor zapobiega rozwijaniu się bakterii i zapewnia najwyższą higienę wody.

Choć początkowe koszty inwestycji są wyższe, system higieny wody Uponor zapewnia aż do 7% oszczędności kosztów już po sześciu latach w porównaniu z tradycyjną instalacją.
Ryzyko zanieczyszczenia wody (np. bakterią Legionella) i zwapnienia jest bardzo niskie w systemie higienicznej wody Uponor, ponieważ pozwala uniknąć stagnacji, magazynowania gorącej wody oraz zapewnia częstą wymianę wody w systemie. Dodatkowo, system Uponor jest szybszy i łatwiejszy do zainstalowania, zajmuje mało miejsca i pozwala na oszczędność energii w porównaniu do tradycyjnej instalacji.
higiena wody Uponor

Higiena wody:

 • Instalacja lokalowa w systemie pierścieniowym wywołująca przepływ wody przez system zapobiega stagnacji wody
 • Znaczące zmniejszenie objętości wody w rurach
 • Podgrzewanie wody wedle zapotrzebowania
 • Brak zbiornika na wodę eliminuje miejsca, w których mogą gromadzić się i rozwijać bakterie Legionelli

Efektywność energetyczna i zrównoważony rozwój środowiska:

 • Ograniczenie strat ciepła
 • Zmniejszone zużycie energii dzięki wyeliminowaniu pompy obiegowej
 • Brak zasobnika ciepłej wody ze względu na wytwarzanie ciepłej wody na żądanie
 • Niższa temperatura pracy systemu

Instalacja systemu:

 • System higieny wody Uponor wymaga mniejszej powierzchni do instalacji niż np. instalacja kotłowa
 • Znaczące zmniejszenie objętości wody w rurach
 • Nie wymaga dodatkowego miejsca i wydatków
 • Brak hydraulicznej regulacji

Pomoc i serwis:

 • Brak liczników ciepłej wody eliminuje potrzebę wymian i serwisu
 • Brak konieczności regularnej kontroli jakości wody
 • Łatwiejsza konserwacja systemu

System higieny wody Uponor opiera się na trzech podstawowych zasadach

Nie magazynuj wody!

Nie magazynuj wody!

Aby uniknąć tworzenia się biofilmu, instalacje zaopatrzenia w wodę powinno się projektować tak, by była jak najmniejsza. Dzięki stacjom mieszkaniowym Uponor woda pitna jest podgrzewana na żądanie.

Utrzymuj odpowiednią temperaturę wody!

Utrzymuj odpowiednią temperaturę wody!

Temperatura dla wody zimnej < 25 °C  Temperatura dla wody ciepłej > 55 °C

Technologia i metody projektowania rur Uponor pomagają utrzymać temperaturę wody zimnej poniżej 25 °C i zapobiegają nagrzewaniu się rury doprowadzającej zimną wodę.

Przepływ wody jest konieczny!

Przepływ wody jest konieczny!

Instalację należy zaprojektować tak, żeby wymiana wody występowała co 72h lub maksymalnie co 7 dni.

Instalacje pierścieniowe Uponor i automatyczne urządzenia pomagają utrzymać odpowiedni przepływ wody i zapobiegają zastojowi.

Higiena wody z Uponor

W porównaniu do kotła, stacje mieszkaniowe Uponor zapewniają lepszą higienę wody dzięki brakowi konieczności magazynowania ciepłej wody. Jednostka grzewcza Uponor, taka jak Combi Port, może współpracować z dowolnym rodzajem systemu energetycznego (energia słoneczna, olej, gaz itp.) System jest energooszczędny, wymaga mniej konserwacji i obniża koszty instalacji. Combi Port reaguje na potrzeby grzewcze użytkowników w czasie rzeczywistym. 
woda pitna uponor