Sieci drogowe kolejowe lotnicze

Tereny zurbanizowane

Sieci drogowe, kolejowe i lotnicze

Infrastruktura transportowa

Rozkopane drogi, ograniczenia przejazdu to częsty obrazek naszej rzeczywistości. Cierpliwie znosimy te utrudnienia z nadzieją, że raz ukończone roboty już długo nie będą powtarzane. To możliwe, ale jedynie wtedy, gdy pod drogą zostaną zastosowane tylko trwałe i dobrej jakości materiały, odporne na trudne warunki gruntowe i zmienne obciążenia powstające przy ruchu kołowym. Rozwiązania Uponor Infra to elastycznie współpracujące z gruntem systemy odwodnień, kanalizacji deszczowej, przepusty drogowe, zbiorniki, separatory i studzienki. Całkowita odporność na korozję, duża tolerancja wytrzymałości, zdolność dostosowania elementów systemu do często odmiennej od planowanej sytuacji na budowie to kilka z wielu cech jakie docenili inwestorzy i wykonawcy czego świadectwem są instalacje Uponor Infra na autostradach, drogach szybkiego ruchu i wielu drogach lokalnych.

Terminale przeładunkowe, porty lotnicze i morskie to miejsca bardzo wymagające, gdzie podziemna sieć wodno-kanalizacyjna musi spełniać wyjątkowo wysokie kryteria wytrzymałościowe. Dla tych najbardziej wymagających zastosowań Uponor Infra z powodzeniem dostarcza systemy wodno-kanalizacyjne, odwodnienia i zbiorniki o sztywności podwyższonej nawet do 16kN/m2 (SN16).

Doradcy techniczni Uponor Infra udzielą Państwu więcej informacji oraz pomogą dobrać optymalne rozwiązanie do Państwa potrzeb. Zapraszamy do kontaktu.

Rozwiązania Projektowe Uponor Infra

Rozwiązania Projektowe Uponor Infra 

Rozwiązania Projektowe Uponor Infra to unikalna koncepcja serwisowa, która umożliwia przygotowanie kompletnego, bezpiecznego technicznie i ekonomicznie rozwiązania, dostosowanego do indywidulanych potrzeb. Dowiedz się więcej o naszych doświadczeniach i dopasowanych rozwiązaniach.

Zobacz więcej