Rolnictwo

Tereny wiejskie i częściowo zurbaniowane

Rozwiązania dla rolnictwa i przetwórstwa

Rolnictwo i przemysł spożywczy

Tylko hodowcy wiedzą jak wiele wysiłku trzeba włożyć, aby zapewnić zwierzętom właściwe warunki, stały dostęp do świeżej wody, wentylację czy odprowadzenie nieczystości. Uponor Infra wspiera te wysiłki poprzez dostarczanie odbiorcom unikatowo odpornych ma korozję i starzenie rozwiązań w postaci polietylenowych zbiorników na wodę pitną, wodę p.poż. czy zbiorników na nieczystości (tzw. gnojówka). Realizujemy również nietypowe instalacje według projektu zamawiającego np. na potrzeby farm rybnych, hodowli zwierząt futerkowych itp.  Dla zakładów przetwórstwa spożywczego dodatkowo proponujemy zbiorniki i systemy podczyszczania do recyklingu wody technologicznej, a dla wytwórców mleka i jego przetworów wyjątkowo odporne na ścieranie rurociągi.

Doradcy techniczni Uponor Infra udzielą Państwu więcej informacji oraz pomogą dobrać optymalne rozwiązanie do Państwa potrzeb. Zapraszamy do kontaktu.

Rozwiązania Projektowe Uponor Infra

Rozwiązania Projektowe Uponor Infra 

Rozwiązania Projektowe Uponor Infra to unikalna koncepcja serwisowa, która umożliwia przygotowanie kompletnego, bezpiecznego technicznie i ekonomicznie rozwiązania, dostosowanego do indywidulanych potrzeb. Dowiedz się więcej o naszych doświadczeniach i dopasowanych rozwiązaniach.

Zobacz więcej