Zbiorniki Uponor Infra

Zbiorniki

Zbiorniki retencyjne

Polietylenowe zbiorniki do magazynowania wód deszczowych

 

Nie możemy powstrzymać deszczu,  ale możemy uniknąć powodzi spowodowanych ulewnym deszczem. Woda deszczowa może być przechwytywana i magazynowana w dużych zbiornikach i w odpowiednim czasie pompowana do systemu kanalizacyjnego. Objętość wody pozostaje pod kontrolą, a niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi jest zażegnane.

Zbiorniki retencyjne o średnicach od 1000 mm do 3000 mm i o dowolnej pojemności oferowane są w sztywnościach obwodowych od SN2 do SN8, co daje możliwość dostosowania konstrukcji zbiornika do warunków gruntowo-wodnych oraz specyfiki projektu i istniejącego terenu (terenu zielonego lub układu pod ciągiem komunikacyjnym). Zbiorniki mogą być instalowane zarówno w gruntach suchych jak i nawodnionych. Istnieje możliwość instalacji w gruncie jako zbiorniki podziemne lub częściowo zagłębione jak i na powierzchni terenu (zbiorniki naziemne) z uwagi na odporność systemu na promieniowanie UV.


Katalog Produktów
Zbiorniki retencyjne Uponor

Zalety zbiorników retencyjnych

 

  • Podwójna ścianka i połączenia spawane gwarantujące 100% szczelność i długookresową trwałość
  • Możliwość posadowienia w trudnych warunkach gruntowo-wodnych
  • Możliwość stosowania w pasie drogowym i pod parkingami
  • Całkowita odporność na korozję oraz wysoka odporność na substancje chemiczne
  • Możliwość długotrwałego składowania bez utraty parametrów (odporność na promieniowanie UV)
  • Niewielki ciężar, a więc łatwy i szybki montaż, także w warunkach zimowych

Zbiorniki retencyjne Weholite zapobiegają powodziom

Rozwiązania retencyjne w oparciu o technologię Weholite firmy Uponor stwarzają unikalne możliwości zagospodarowania wód deszczowych. Zobacz w jaki sposób działają zbiorniki retencyjne.

Zbiorniki retencyjne Weholite zainstalowano w Pruszczu Gdańskim

Instalacja baterii 14 zbiorników retencyjnych DN3000 SN4 o długościach dostosowanych do istniejącego terenu i łącznej pojemności 5257m3.

Więcej informacji na temat zbiorników retencyjnych

1A514B50AEBF4A22B210BDC590327083

Systemy retencyjne Uponor Infra

Broszura

PDF 3.67MB
EC0C49DFC05349079B5C36967D1F35B4

Katalog Produktów 2019

Katalog Produktów wersja PL, ENG, RUS

PDF 11.99MB
727806CB3F2B4A42898262311FA0DB2C

Projekty referencyjne Uponor Infra

Broszura

PDF 5.41MB
F27F8C3F272F49F78C72C7FCDAA061DB

ITB KOT 2018 0373 Zbiorniki Weho z PE

Krajowa Ocena Techniczna na podziemne i naziemne bezciśnieniowe zbiorniki Weho z polietylenu (PE)

PDF 355.04kB