Kanał retencyjny Uponor Infra

Zbiorniki

Retencyjny kanał ściekowy

Kanał retencyjny zapewnia efektywne zagospodarownie wód deszczowych

 

Retencyjny kanał ściekowy to innowacyjny system opracowany przez naukowców z Politechniki Rzeszowskiej we współpracy z inżynierami Uponor Infra. Retencyjny kanał ściekowy służy do magazynowania i odprowadzania wód deszczowych, a jego zaletą jest możliwość efektywnego wykorzystania całej przestrzeni retencyjnej kanału. Obserwacje przepływu ścieków dowodzą, że nawet podczas ekstremalnych opadów kanały ściekowe nie są całkowicie wypełnione i że istnieje pewien zapas przepustowości hydraulicznej, który można wykorzystać do retencjonowania wód deszczowych i roztopowych. Retencjonowanie odbywa się zwykle w kanałach, które tworzą rury o standardowych średnicach, o odpowiednio wyliczonej kubaturze wewnętrznej przeznaczonej do okresowego magazynowania wód deszczowych. Kanały posiadają dodatkowo przegrody piętrzące, które zwiększają efektywność retencyjną.

 

Katalog Produktów
Zbiornik Uponor

Zalety kanału retencyjnego

 

  • Wykorzystanie wolnej przestrzeni kanałów do retencjonowania wód deszczowych i roztopowych
  • Ograniczenie kosztów budowy obiektów retencyjnych
  • Bezobsługowe i automatyczne działanie
  • Wykorzystanie dostępnych typoszeregów rur jako komór retencyjnego kanału ściekowego
  • Możliwość rozbudowy systemu o kolejne elementy w następnych inwestycjach
  • Wykonanie w technologii PEHD zapewnia: lekkość (łatwy i szybki montaż), wytrzymałość, elastyczność, odporność na uderzenia, odporność na ścieranie, korozję i czynniki chemiczne
  • Łączenie elementów kanału metodą spawania ekstruzyjnego gwarantuje nierozłączność połączeń i 100% szczelność

Kanał retencyjny - nowatorskie rozwiązanie

Zasada działania

Zasada działania

Przestrzeń wewnętrzna kanału podzielona jest na komory poprzez przegrody, które umieszcza się nad dnem kanału, tworząc w ten sposób otwory przepływowe. Rozstaw przegród oraz wielkość otworów przepływowych jest każdorazowo wyliczana za pomocą specjalistycznego oprogramowania komputerowego, które uwzględnia szereg czynników i danych wejściowych. Zalecane jest także wykonanie otworów awaryjnych w górnej części przegrody, z uwagi na możliwość zrzutu nadmiaru wody do kolejnej komory, co zabezpiecza obiekt przed ciśnieniowym działaniem. Retencyjny kanał ściekowy spełnia jednocześnie dwie funkcje w systemie kanalizacyjnym: hydrauliczną, związaną z transportem określonego strumienia ścieków i retencyjną umożliwiającą gromadzenie okresowego nadmiaru dopływających wód deszczowych ze zlewni.
kanał retencyjny Uponor Infra
Zakres zastosowań

Zakres zastosowań

Zastosowanie retencyjnego kanału ściekowego rozwiązuje szereg problemów związanych z odprowadzaniem wód deszczowych z terenów zurbanizowanych, szczególnie w sytuacji gdy nie ma możliwości ich lokalnego zagospodarowania i rozsączania, a także w przypadkach:

  • dołączania do istniejącej sieci kanalizacyjnej nowych zlewni i wprowadzania nowych ilości ścieków
  • przeciwdziałania przeciążeniu hydraulicznemu istniejących sieci i obiektów kanalizacyjnych
  • regulowania odpływu ścieków do wód powierzchniowych.
Kanał retencyjny zakres zastosowań

Retencyjny kanał ściekowy w programie TVP

Program TVP Rzeszów "Innowacyjne Podkarpackie" prezentuje retencyjny kanał ściekowy z rur Weholite. Pierwsze wdrożenie tego projektu miało miejsce na przełomie 2014 i 2015 r. na terenie dzielnicy "Krakowska Południe" w Rzeszowie.

Więcej informacji na temat kanału retencyjnego

460DFDB6607C4A8085A462EEF5F4890D

Retencyjny kanał ściekowy Uponor Infra

Broszura

PDF 378.57kB
EC0C49DFC05349079B5C36967D1F35B4

Katalog Produktów 2019

Katalog Produktów wersja PL, ENG, RUS

PDF 11.99MB
727806CB3F2B4A42898262311FA0DB2C

Projekty referencyjne Uponor Infra

Broszura

PDF 5.41MB