zbiorniki ppoż Uponor Infra

Zbiorniki wody przeciwpożarowej

Polietylenowe zbiorniki jako źródła wody przeciwpożarowej


Zbiorniki wody przeciwpożarowej dedykowane są dla urządzeń i instalacji gaśniczych jako zbiorniki pośrednie lub zbiorniki zapasu wody. Mogą także służyć jako uzupełniające źródła wody do zewnętrznego gaszenia pożaru. Wykonane są z polietylenowej, dwuściennej rury Weholite, zapewniającej szczelność i zwiększoną odporność na przemarzanie. Zbiorniki są całkowicie odporne na korozję oraz na działanie soli i innych związków chemicznych znajdujących się w gruncie.
Oferowane są w zakresie średnic wewnętrznych od 2000 do 3000mm i dowolnych pojemnościach dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta. 

Zasada działania zbiornika ppoż.


Zbiornik zasilany jest w wodę z instalacji lub sieci wodociągowej przez zawór pływakowy, który reguluje poziom wody w zbiorniku. Zawór zainstalowany jest w kominie tak, aby wykorzystać pełną pojemność czynną zbiornika. Pobór wody ze zbiornika realizowany jest przez rurociąg/rurociągi ssawne. W studzienkach ssawnych zainstalowane są kosze ssawne wyposażone w zawory zwrotne. 
W przypadku zbiorników zasilających pompownie ppoż., woda ze zbiornika czerpana jest za pomocą rurociągów ssawnych z zaworami stopowymi i płytami antywirowymi. Istnieje możliwość odprowadzenia nadmiaru wody do kanalizacji, poprzez zamontowany rurociąg przelewowy. 
Zbiornik ppoż. Uponor Infra

Trwałe, szczelne i niezawodne zbiorniki ppoż. dla urządzeń i instalacji gaśnicznych

Zalety zbiorników ppoż.

 • Podwójna ścianka i połączenia spawane gwarantujące 100% szczelność i długookresową trwałość
 • Możliwość posadowienia w trudnych warunkach gruntowo-wodnych
 • Możliwość zastosowań w pasie drogowym i pod parkingami
 • Całkowita odporność na korozję oraz wysoka odporność na substancje chemiczne
 • Możliwość długotrwałego składowania bez utraty parametrów (odporność na promieniowanie UV)
 • Niewielki ciężar, a więc łatwy i szybki montaż, także w warunkach zimowych
 • Dowolne wyposażenie (w zależności od zastosowań)
 • Możliwość łączenia zbiorników w baterie o dowolnej pojemności

Wyposażenie zbiorników ppoż.

 • kominy włazowe z drabinkami
 • zasilanie zbiornika 
 • zawór pływakowy
 • studzienki ssawne
 • kosze ssawne z zaworami zwrotnymi
 • płyty antywirowe
 • rurociągi ssawne 
 • zawory spustowe 
 • przelew awaryjny do kanalizacji
 • rury napowietrzająco-odpowietrzające
 • rurociągi ssawne prowadzące do pompowni i zestawów hydroforowych
 • rurociągi testowe

Więcej informacji na temat zbiorników ppoż.

FE3B6008CC6342F691D4247E04A0EFF0

Zbiorniki ppoż. Uponor Infra 2020 PL

Informacje o produkcie

PDF 428.27kB
727806CB3F2B4A42898262311FA0DB2C

Projekty referencyjne Uponor Infra

Broszura

PDF 5.41MB
EC0C49DFC05349079B5C36967D1F35B4

Katalog Produktów 2019

Katalog Produktów wersja PL, ENG, RUS

PDF 11.99MB
F27F8C3F272F49F78C72C7FCDAA061DB

ITB KOT 2018 0373 Zbiorniki Weho z PE

Krajowa Ocena Techniczna na podziemne i naziemne bezciśnieniowe zbiorniki Weho z polietylenu (PE)

PDF 355.04kB

Kreatywne wsparcie dla nietypowych rozwiązań


Czy potrzebujesz produktu dopasowanego do indywidualnych wymagań lub kompleksowych rozwiązań? Oferujemy pełne wsparcie w zakresie: projektowania i obliczeń, produktów "na miarę" dostosowanych do indywidualnych potrzeb, prac w terenie, wsparcia technicznego i zarządzania projektami.

Rozwiązania projektowe Uponor Infra
Contact Uponor Infra 360° -project services