Artykuły prasowe

Artykuły prasowe

Uponor Infra jest jedną z największych firm specjalizujących się w produkcji systemów rurowych. Doświadczenie, które zdobyliśmy w ciągu ostatniego stulecia potwierdza, iż wysoka jakość naszych produktów jest gwarancją powodzenia inwestycji infrastrukturalnych. Jakość naszych systemów rur jest sprawdzana na każdym etapie produkcji, tak aby mieć pewność, iż oferujemy państwu asortyment, którego trwałość oraz funkcjonalność spełnia międzynarodowe warunki normalizacyjne. Braliśmy udział w wielu wymagających inwestycjach, które były wielokrotnie opisywane i publikowane w prasie branżowej m.in. w Inżynierii Bezwykopowej, Nowoczesnym Budownictwie Inżynieryjnym, Wodociągach i Kanalizacji, i wielu innych. Zachęcamy do lektury wybranych przez nas artykułów, opisujących Uponor Infra i nasze najciekawsze inwestycje.
Energetyka
 • Polietylenowy system wody surowej do obsługi nowego bloku Elektrowni Jaworzno
  Inżynieria Bezwykopowa 2/2019
  PDF
 • Instalacja rurociągów wody surowej w Elektrowni Kozienice
  Paliwa i Energetyka 2/2016
  PDF
 • Bezwykopowa instalacja w Elektrowni Kozienice
  Inżynieria Bezwykopowa 2/2016
  PDF
 • Mała elektrownia wodna w Cieszynie
  Paliwa i Energetyka 1/2012
  PDF
 • Budowa systemu chłodniczego dla elektrowni obiegu kombinowanego CombiGolfe w Fossur-Mer, Francja
  Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2/2010
  PDF
 • Rurociągi z materiałów trzeciej generacji
  Energetyka Cieplna i Zawodowa 6/2010
  PDF
Przemysł
 • Hydrotransport popiołów na składowisku Elektrowni Bełchatów
  Portal inzynieria.com 11/2018
  PDF
 • Uponor Infra gwarantuje – nasze rury żyją sto lat
  Polski Przemysł 7/2017
  PDF
 • Polietylenowe rurociągi technologiczne w polskim górnictwie
  Energetyka i Przemysł 3/2015
  PDF
 • Rury produkcji Uponor Infra w prototypowej instalacji ujęcia wód nadosadowych KGHM
  Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 4/2015
  PDF
 • Polietylenowe rurociągi dla polskiego górnictwa
  Energetyka i Przemysł 2/2015
  PDF
 • Żelazny Most z systemami rurociągów PEHD
  Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 3/2013
  PDF
 • Rurociągi z materiałów trzeciej generacji
  Energetyka Cieplna i Zawodowa 6/2010
  PDF
 • Modernizacja rurociągu metodą reliningu na terenie KWK „Piast” i KWK „Ziemowit”
  Inżynieria Bezwykopowa 4/2006
  PDF
Retencja
 • Baterie zbiorników retencyjnych na budowę drogi S1 Bielsko-Biała - Żywiec
  Portal inzynieria.com 7/2021
  PDF
 • Bateria zbiorników retencyjnych w Mielcu
  Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 5/2020
  PDF
 • Kanalizacja deszczowa na dworcu kolejowym w Koninie
  Portal inzynieria.com 7/2020
  PDF
 • Retencyjny kanał ściekowy PEHD - innowacyjny system działa już w Rzeszowie i Mielcu
  Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 6/2018
  PDF
 • Rzeszów: inteligentna sieć sposobem na podtopienia
  Portal inzynieria.com 10/2018
  PDF
 • Systemy retencyjne dla drogi ekspresowej S3
  Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2/2017
  PDF
 • Systemy retencyjne w technologii Weholite Uponor Infra
  Wodociągi i Kanalizacja nr 5/2016
  PDF
 • Retencyjny kanał ściekowy
  Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 3/2015
  PDF
 • Bateria zbiorników wyrównawczych na wodę pitną w Arłamowie – pięciogwiazdkowa technologia
  Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 5/2012
  PDF
 • Systemy retencyjne w technologii KWH Pipe
  Geoinżynieria 5/2012
  PDF
 • System kanalizacji deszczowej dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej Wrocław – Kobierzyce
  Polski Instalator 5/2010
  PDF
Kanalizacja
 • Awaria w "Czajce", czyli kto się boi plastiku
  Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 5/2020
  PDF
 • Czajka: To nie "plastik" uległ awarii w Warszawie
  Inżynieria Bezwykopowa 4/2020
  PDF
 • Bypass w Warszawie mógłby działać nawet 100 lat
  Inżynieria Bezwykopowa 4/2019
  PDF
 • Uponor Infra na ratunek warszawskiej "Czajce"
  Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne  6/2019
  PDF
 • Akcja ratowania Wisły - Budowa rurociągu tymczasowego dla oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie
  Portal inzynieria.com 10/2019
  PDF
 • Brytyjskie wodociągi wykorzystują technologię PE-HD Weholite
  Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 3/2017
  PDF
 • Renowacja żelbetowego kolektora ściekowego metodą reliningu w Chełmie
  Inżynieria Bezwykopowa 4/2013
  PDF
 • Technologia HDD w Szczecinie
  Wodociągi i Kanalizacja 7/2010
  PDF
 • Rekordowe przekroczenia rurociągiem wielkośrednicowym w Szczecinie
  Inżynieria Bezwykopowa 4/2008
  PDF
 • Przewiert horyzontalny w Szczecinie
  Inżynieria Bezwykopowa 2/2007
  PDF
 • Budowa kolektorów dla oczyszczalni ścieków "Południe" w Warszawie
  Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 1/2006
  PDF
 • Wielkośrednicowe rurociągi przesyłowe - nowa oczyszczalnia ścieków "Warszawa Południe"
  Inżynieria Bezwykopowa - wydanie specjalne marzec 2005
  PDF
 • KWH Pipe dostawcą "wielkich" rur do nowej warszawskiej oczyszczalni Południe
  Polski Instalator 12/2005
  PDF
 • Renowacja metodą reliningu - Wrocław Kolektor Północny
  Inżynieria Bezwykopowa nr008 2004
  PDF
Woda pitna
 • Relining na Śląsku - renowacja magistrali wodociągowej
  Inżynieria Bezwykopowa 1/2020
  PDF
 • Renowacja wodociągu na terenie szkód górniczych w Katowicach
  Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2/2020
  PDF
 • Bateria zbiorników wyrównawczych na wodę pitną w Arłamowie – pięciogwiazdkowa technologia
  Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 5/2012
  PDF
 • Modernizacja wodociągu w Łodzi
  Wodociągi i Kanalizacja 6/2011
  PDF
 • Renowacja metodą swageliningu w Łodzi
  Inżynieria Bezwykopowa 2/2009
  PDF
 • Renowacja metodą swageliningu w Łodzi ciąg dalszy
  Inżynieria Bezwykopowa 3/2009
  PDF
 • Renowacja magistrali wodociągowej dla Wrocławia - Zadanie C3 i C4
  Inżynieria Bezwykopowa 2/2009
  PDF

Renowacje
 • Relining na Śląsku - renowacja magistrali wodociągowej
  Inżynieria Bezwykopowa 1/2020
  PDF
 • Renowacja wodociągu na terenie szkód górniczych w Katowicach
  Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2/2020
  PDF
 • Polietylenowe rurociągi dla polskiego górnictwa
  Energetyka i Przemysł 2/2015
  PDF
 • Renowacja żelbetowego kolektora ściekowego metodą reliningu w Chełmie
  Inżynieria Bezwykopowa 4/2013
  PDF
 • Renowacje rurociągów rurami polietylenowymi
  Inżynieria Bezwykopowa 2/2012
  PDF
 • Modernizacja wodociągu w Łodzi
  Wodociągi i Kanalizacja 6/2011
  PDF
 • Renowacja metodą swageliningu w Łodzi
  Inżynieria Bezwykopowa 2/2009
  PDF
 • Renowacja metodą swageliningu w Łodzi ciąg dalszy
  Inżynieria Bezwykopowa 3/2009
  PDF
 • Renowacja magistrali wodociągowej dla Wrocławia - Zadanie C3 i C4
  Inżynieria Bezwykopowa 2/2009
  PDF
 • Modernizacja rurociągu metodą reliningu na terenie KWK „Piast” i KWK „Ziemowit”
  Inżynieria Bezwykopowa 4/2006
  PDF
 • Renowacje metodą reliningu - Wrocław Kolektor Północny
  Inżynieria Bezwykopowa nr008 2004
  PDF
Odwodnienia
 • Retencyjny kanał ściekowy PEHD - innowacyjny system działa już w Rzeszowie i Mielcu
  Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 6/2018
  PDF
 • Rzeszów: inteligentna sieć sposobem na podtopienia
  Portal inzynieria.com 10/2018
  PDF  
 • Przebudowa kanału Konotopa
  Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 1/2017
  PDF 
 • Sieć drenarska wykonana w technice bezwykopowej w gdyńskiej elektociepłowni
  Inżynieria Bezwykopowa 3/2016
  PDF
 • Żelazny Most z systemami rurociągów PEHD
  Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 3/2013
  PDF
 • System kanalizacji deszczowej dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej Wrocław – Kobierzyce
  Polski Instalator 5/2010
  PDF
 • Przebudowa otwartego kanału zrzutowego z oczyszczalni „Dębogórze”
  Polski Instalator 5/2009
  PDF
 • Modernizacja rurociągu metodą reliningu na terenie KWK „Piast” i KWK „Ziemowit”
  Inżynieria Bezwykopowa 4/2006
  PDF
Rurociągi podwodne
 • Rury produkcji Uponor Infra w prototypowej instalacji ujęcia wód nadosadowych KGHM
  Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 4/2015
  PDF
 • Polietylenowe rurociągi dla polskiego górnictwa
  Energetyka i Przemysł 2/2015
  PDF
 • Rury polietylenowe WehoPipe w wylocie morskim w Sopocie
  Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 1/2013
  PDF
 • Wyprowadzenie wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej z zastosowaniem rur polietylenowych WehoPipe
  Polski Instalator 6/2010
  PDF
 • Rury Weholite w projekcie gibraltarskim
  Inżynieria Bezwykopowa 2/2010
  PDF
 • Rury polietylenowe WehoPipe w sopockim projekcie
  Inżynieria Bezwykopowa 4/2010
  PDF
 • Modernizacja rurociągu metodą reliningu na terenie KWK „Piast” i KWK „Ziemowit”
  Inżynieria Bezwykopowa 4/2006
  PDF
Przewierty HDD
 • Bezwykopowa instalacja w Elektrowni Kozienice
  Inżynieria Bezwykopowa 2/2016
  PDF
 • Wybrane projekty HDD z wykorzystaniem rur wykonanych z PEHD
  Inżynieria Bezwykopowa 2/2015
  PDF 
 • Technologia HDD w Szczecinie
  Wodociągi i Kanalizacja 7/2010
  PDF

 • Rekordowe przekroczenia rurociągiem wielkośrednicowym w Szczecinie
  Inżynieria Bezwykopowa 4/2008
  PDF
 • Przewiert horyzontalny w Szczecinie
  Inżynieria Bezwykopowa 2/2007
  PDF
Drogownictwo
 • Baterie zbiorników retencyjnych na budowę drogi S1 Bielsko-Biała - Żywiec
  Portal inzynieria.com 7/2021
  PDF
 • Kanalizacja deszczowa na dworcu kolejowym w Koninie
  Portal inzynieria.com 7/2020
  PDF
 • Systemy retencyjne dla drogi ekspresowej S3
  Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2/2017
  PDF
 • Odciążenie konstrukcji wiaduktu w Grudziądzu z zastosowaniem rur Weholite 
  Magazyn Autostrady 12/2007
  PDF
Inne
 • Rozważna gospodarka zasobami wodnymi to wyzwanie dla Polski - debata
  Rzeczpospolita 15.07.2021

  PDF
 • Plastik to przyszłość. Rurociagi PE pomagają realizować założenia gospodarki o obiegu zamknietym
  Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2/2021
  PDF
 • Zastosowanie polietylenu w gospodarce obiegu zamkniętego
  Kierunek Wod-Kan 4/2020
  PDF
 • Akademia Uponor - Jak skutecznie projektować i instalować systemy rurowe z tworzyw sztucznych
  Portal inzynieria.com 07/2019
  PDF
 • Rozwiązania infrastrukturalne szyte na miarę
  Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 3/2019
  PDF
 • 25 lat w Polsce Uponor Infra świętuje srebrny jubileusz
  Inżynieria Bezwykopowa 3/2018
  PDF
 • Wydobywamy z materiałów to, co najlepsze
  Inżynieria Bezwykopowa 2/2018
  PDF
 • Skandynawskie korzenie, wysoka jakość - rozwiązania dla budownictwa i sieci zewnętrznych
  Businesspl.com 2018
  PDF
 • Uponor Infra gwarantuje – nasze rury żyją sto lat
  Polski Przemysł 7/2017
  PDF