Zarządzanie projektem Uponor Infra

Rozwiązania projektowe Uponor Infra 360TM

Zarządzanie projektem

Jeden kontakt w trakcie realizacji projektu

 

Aby zapewnić klientom wygodę, najwyższą jakość i oszczędności, dla każdego projektu wyznaczamy koordynatora, który zajmuje się wszystkimi związanymi z nim kwestiami. Nasi koordynatorzy odpowiadają za każdy aspekt realizacji projektu: od komunikacji i nadzorowania dotrzymywania terminów po analizy i oceny. W przypadku dużych i bardziej złożonych projektów szczególnie ważna jest częsta komunikacja i możliwie jak najmniejsza liczba osób współuczestniczących.

Nasi koordynatorzy projektów są ekspertami i posiadają bogate doświadczenie w zakresie ich planowania i realizacji. Dbają by wszyscy uczestnicy projektu wywiązywali się ze swoich zobowiązań. Ponadto analizują i oceniają przebieg prac. Monitorując zasoby i procedury, dbają o terminową realizację prac z zachowaniem ustalonych marginesów bezpieczeństwa i norm jakościowych.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób realizujemy kompleksowe projekty na całym świecie, prosimy o kontakt!