Stormwater tank by Uponor

Gospodarka wodami opadowymi: dlaczego zbiorniki są lepsze od kaset

Zbiorniki na wody opadowe - najlepsze rozwiązanie

Zbiorniki na wody opadowe zaspokajają wiele potrzeb

W dobie rosnącego zapotrzebowania na infrastrukturę oraz zwiększonej świadomości ekologicznej i zaostrzonych przepisów w tym zakresie, wybór najlepszych systemów do zarządzania wodami opadowymi wymaga starannego rozważenia. Jako czołowy dostawca rozwiązań z tego zakresu, firma Uponor jest w pełni przekonana, że zalety rozwiązań opartych na zbiornikach i rurach mają wyraźną przewagę nad rozwiązaniami opartymi na kasetach w niemal wszystkich scenariuszach realizowanych na dużą skalę. Istnieje wiele przyczyn tej sytuacji — wynikają one z aspektów funkcjonalnych i ilościowych, jak również z całkowitego kosztu posiadania.

Infiltracja czy retencja?
Rozwiązania infiltracyjne do zarządzania wodami opadowymi zatrzymują spływ wód opadowych na krótki czas i pozwalają im w naturalny sposób przeniknąć się do gruntu na danym terenie. Nadają się znakomicie do stosunkowo czystych wód opadowych, na przykład do zarządzania ich spływem z dachów. Mogą też być stosowane w projektach, w których występują dobre warunki gruntowe i gdy można je zainstalować powyżej poziomu wód gruntowych. Systemy retencyjne są często najlepsze w sytuacjach, w których wymagane jest kontrolowany zrzut wody do sieci lub do odbiorcy, aby zapobiec podtopieniom, tam gdzie występuje wysoki poziom lokalnych wód gruntowych i/lub gdy z uwagi na niską jakość konieczne jest skuteczne oczyszczenie wody przed jej zrzutem. W obu tych scenariuszach oferowane przez Uponor rozwiązania oparte na zbiornikach i rurach są lepsze od systemów konwencjonalnych, które są dziś nadal używane przez wielu wykonawców.

Rozwiązania rurociągów infiltracyjnych - ewidentne korzyści

Systemy rur infiltracyjnych firmy Uponor oferują znaczne korzyści w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami kasetowymi. Każde bazujące na rurach rozwiązanie firmy Uponor jest dostosowywane do konkretnych wymagań danego projektu, a rury są obsypywane żwirem, co optymalizuje zdolność systemu do naturalnego przesiąkania wody do gruntu.

Szybsza instalacja
Z uwagi na fakt, że systemy rur infiltracyjnych firmy Uponor są poddane obróbce w fabryce, instaluje się je znacznie szybciej niż na przykład rozwiązania kasetowe — oznacza to niższe koszty robocizny i mniejsze zakłócenia na placu budowy. Wymaga się, aby grubość zasypki wynosiła co najmniej 30–50 cm i tam gdzie to dozwolone należy wykorzystać grunt rodzimy.

Łatwiejsza kontrola i konserwacja
Należy zwrócić uwagę na fakt, że rozwiązanie oparte na rurach do infiltracji jest solidniejsze i trwalsze od innych konwencjonalnych rozwiązań. Rury są mniej podatne na uszkodzenia spowodowane osiadaniem gruntu, niż mogą być na przykład kasety — sprawdzili je już w eksploatacji wykonawcy, którzy coraz częściej z nich korzystają. Równie ważna jak długi czas eksploatacji jest ich otwarta konstrukcja wewnętrzna, co znacznie zmniejsza ryzyko zapychania się i umożliwia łatwą kontrolę przez rury pionowe lub włazy i wykonanie napraw, opróżniania i czyszczenia (w razie potrzeby). Częściową renowację systemu można nawet przeprowadzić bez wykonywania wykopów, a przy normalnej konserwacji uzasadniony wydaje się szacunkowy okres eksploatacji rzędu 100 lat. Modułowość systemu umożliwia jego rozbudowę oraz ułatwia instalację.

Rozwiązania projektowe Uponor Infra 360 zbiorniki

Zbiornik retencyjny - nowoczesne rozwiązanie

instalacja zbiornków

Zbiorniki retencyjne firmy Uponor posiadają wiele zalet, jakich nie mają systemy kasetowe. Każdy zbiornik retencyjny jest projektowany zgodnie z unikatowymi wymaganiami danego projektu, a ponadto oferuje możliwość zintegrowanej regulacji przepływu, eliminując potrzebę zastosowania odrębnej komory.

Podobnie jak w przypadku rozwiązań infiltracyjnych, zbiorniki retencyjne firmy Uponor są mniej podatne na osiadanie gruntu, nie zapychają się łatwo i można je bezpiecznie czy skutecznie czyścić i konserwować. Ponadto te w pełni szczelne zbiorniki można wykorzystywać na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych, dzięki ich solidnej konstrukcji i niezawodnym metodom łączenia.

Lepsze rozwiązanie — o mniejszych łącznych kosztach instalacji
Mimo że koszty produkcji oferowanych przez Uponor rur do infiltracji i zbiorników retencyjnych są wyższe — z uwagi na ich dostosowaną do potrzeb obróbkę wstępną w fabryce i solidniejsze, trwalsze materiały — ostateczne koszty instalacji są tak naprawdę niższe niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań kasetowych.

Porównanie z kasetami

Porównanie z rzeczywistym, ukończonym projektem typowego (120 m3) systemu retencyjnego z wyłączeniem kosztów wykonania wykopu pokazuje, że rozwiązania oparte na rurach i zbiornikach firmy Uponor są tak naprawdę tańsze. Oczywiście koszty będą różne w zależności od specyficznych wymagań danego projektu:

  • Koszty kaset z instalacją:  36 250 EUR
    Wymagana liczba godzin instalacji: 91 h
    Objętość gromadzonej wody: 120 m3
  • Koszty zbiorników z instalacją:  33 531 EUR
    Wymagana liczba godzin instalacji: 40 h
    Objętość gromadzonej wody: 120 m3
Hulevesien varastoinnissa ja viivytyksessä hulevedet johdetaan suuriin säiliöihin, joista ne päästetään painovoimaisesti tai pumpulla pikkuhiljaa eteenpäin viemärijärjestelmiin tai purkupaikkaan.

Czynniki wywierające wpływ na Państwa rozwiązanie

Jak wcześniej wspomniano, każdy projekt jest unikatowy, a przy podejmowaniu decyzji dotyczących Państwa rozwiązania do zagospodarowania wód opadowych należy uwzględnić szereg czynników. Może to być wszystko — od stanu systemu kanalizacji deszczowej i przepisów lokalnych po warunki gruntowe i to, czy jest to teren przemysłowy, mieszkalny czy handlowy.

Oczywiste jest, że koszty zakupu i instalacji rozwiązań opartych na zbiornikach na wody opadowe mogą być podobne jak w przypadku systemów tradycyjnych, ale te innowacyjne rozwiązania zapewnią jeszcze dodatkowe korzyści.

Jak wcześniej wspomniano, każdy projekt jest unikatowy, a przy podejmowaniu decyzji dotyczących Państwa rozwiązania do zagospodarowania wód opadowych należy uwzględnić szereg czynników. Może to być wszystko — od stanu systemu kanalizacji deszczowej i przepisów lokalnych po warunki gruntowe i to, czy jest to teren przemysłowy, mieszkalny czy handlowy.

Oczywiste jest, że koszty zakupu i instalacji rozwiązań opartych na zbiornikach na wody opadowe mogą być podobne jak w przypadku systemów tradycyjnych, ale te innowacyjne rozwiązania zapewnią jeszcze dodatkowe korzyści.

Powrót do rozwiązań dla wód opadowych