Learn how the Uponor Infra 360™ mindset benefits our customers

Blog firmy Uponor Infra

Jakie korzyści zapewnia klientom usługa Uponor Infra 360™

Wpis na blogu: Ari Sillanpää, menadżer ds. zastosowań, dział technologii wodnych — Jakie korzyści przynoszą naszym klientom usługi Uponor Infra 360™

Jako pracownik firmy Uponor Infra specjalizujący się w dostosowanych do potrzeb klientów rozwiązaniach do zagospodarowania wód opadowych, podczas pierwszego spotkania przekazuję klientom jedną kluczową informację: nie ma jednego, ustalonego sposobu rozwiązywania problemów związanych z odprowadzaniem wód opadowych. Każda sytuacja jest unikatowa. Każdy projekt wymaga szczegółowej analizy faktów dotyczących gruntu — tego, co się dzieje na ziemi i pod nią. Jednak rozwiązania projektowe powinny też bazować na innowacyjnym myśleniu i na starannym rozważeniu wszystkich potencjalnych opcji dostępnych dla naszego klienta.

Tak więc nasze podejście polega na tym, aby zawsze najpierw bardzo uważnie wysłuchać klienta oraz poznać wszystkie jego potrzeby. Dopiero potem, w oparciu o odpowiedzi klienta i nasze wspólne rozmowy, opisujemy, jak możemy rozwiązać jego problemy. Robimy to w sposób uwzględniający wszystkie potencjalne realne koszty rozwiązania, jego wykonalność oraz kwestie ochrony środowiska.

To podejście do realizacji projektów nosi nazwę Uponor Infra 360™. Może to się wydawać nieco skomplikowane, dla mnie oznacza jednak koncepcję i sposób pracy, które są oparte na szerokiej ofercie i rozbudowanej wiedzy specjalistycznej firmy Uponor. Te podstawowe zasoby pozwalają nam oferować szeroką gamę rozwiązań — od dostarczania samych elementów, aż po wykonywanie instalacji pod klucz i ich oddawanie do eksploatacji.

Bardzo dobrym sposobem na zademonstrowanie klientom szerokiej gamy naszych możliwości jest nasza oferta projektów referencyjnych. Pozwala ona szybko zilustrować różnorodność rozwiązań, które możemy dostarczyć — dla przykładu, nie wykonujemy tylko jednego rodzaju zbiornika dla jednego zastosowania.

Rzecz jasna, nasze projekty referencyjne mają na ogół jedynie „otworzyć klientom oczy”. Nasza dyskusja często zaczyna się od tego, że klient po prostu prosi nas o dostarczenie rur. Wtedy upewniamy się, że rozumie on, iż dysponujemy szeroką gamą produktów i opcji, które można wykorzystać w ramach realizowanego projektu. Z tego względu wolimy oczywiście włączyć się w proces jak najwcześniej — nawet już w fazie planowania inwestycji — aby móc zasugerować rozwiązania, które pomogą klientowi zaoszczędzić czas i pieniądze w trakcie realizacji projektu.

Postrzegamy podejście Uponor Infra 360™ jako serię elementów układanki reprezentujących różne fazy i aspekty projektu klienta — część projektową oraz części konstrukcyjno-budowlane, na miejscu budowy i poza nim. Koncepcja polega na tym, aby uświadomić klientowi, że z przyjemnością zaspokoimy kompleksowo cały zakres jego potrzeb projektowych — stąd element „360™” w nazwie podejścia. Możemy również dostarczyć szereg specyficznych elementów, których może potrzebować klient. To właśnie odróżnia ofertę firmy Uponor Infra od ofert najbardziej wyspecjalizowanych producentów.

Jednak równie ważne jak pomysł, że możemy dostarczyć konkretne elementy układanki — lub nawet wszystkie — jest to, w jaki sposób te elementy precyzyjnie do siebie pasują. Innymi słowy, naszym celem jest zapewnienie, aby dostarczane przez nas elementy pasowały do układanki klienta — bez żadnych luk pomiędzy tym, co dostarczamy, a resztą rozwiązania. I tu nasi klienci mogą liczyć na nasze bogate doświadczenia i umiejętności we współpracy z innymi profesjonalnymi zespołami.

Rzecz jasna, nasza misja nie polega tylko na zadowoleniu klienta — odpowiadamy również za to, aby uświadomić klientowi, że — z inżynierskiego punktu widzenia — naszym zdaniem istnieje lepszy sposób postępowania. Tak naprawdę podstawę podejścia Uponor Infra 360™ stanowi właśnie znalezienie tego najlepszego sposobu postępowania.