Uponor Infralla on kokonainen tiimi asiantuntijoita, jotka keskittyvät työssään vain näiden haasteiden ratkaisemiseen

Uponor Infra

Rozwiązania dla wód deszczowych

Zaprojektowane by działać, funkcjonować i trwać

Wody opadowe składają się z deszczówki, wody roztopowej oraz wody odprowadzanej z drenażu fundamentów, która jest kierowana
z różnych powierzchni. Środowiska miejskie mają ograniczone możliwości naturalnego spływu wody. Gospodarka wodami opadowymi staje się niezwykle ważnym czynnikiem w projektowaniu przestrzeni miejskich, ponieważ zwiększa się zarówno ilość wody deszczowej,
jak i intensywność wiosennych powodzi oraz deszczy nawalnych.
Rozwiązania projektowe Uponor Infra 360

Nie ma jednego, ustalonego sposobu rozwiązywania problemów związanych z wodami opadowymi. Każda sytuacja zasługuje na rozwiązanie zoptymalizowane. Każde wyzwanie wymaga wiedzy specjalistycznej. Projekty tego rodzaju wymagają również innowacyjnego spojrzenia na problem i nowatorskiego myślenia, a także udokumentowanego doświadczenia w terminowej realizacji zadań.

W ramach usługi Uponor Infra 360TM bierze się pod uwagę pełen obraz sytuacji: projektowane systemy zarządzania wodami opadowymi mają być przygotowane na przyszłe wyzwania inżynierii lądowej, respektować środowisko i ułatwiać pracę instalatorom. Oferuje się też rozwiązanie kompleksowe: od początkowego planowania, poprzez kosztorysowanie, aż po niestandardową produkcję, budowę i instalację. Od rur i złączy po bezpieczne i kontrolowane komory, kasety, tunele i zbiorniki — niezależnie od zakresu danego projektu.

Zachęcamy do skorzystania z wygodnej, realizowanej we współpracy, zintegrowanej usługi Uponor Infra 360TM, która zapewnia jeden punkt kontaktu przez cały okres realizacji projektu, najwyższą możliwą do osiągnięcia jakość i optymalizację kosztów. Jeden projekt wymagający zarządzania — od kontaktów i terminów po analizy i oceny.

Rozwiązania projektowe Uponor Infra 360

Rozwiązania projektowe Uponor Infra 360™ oferują następujące usługi i korzyści:

 • Zaprojektowanie dostosowanych do potrzeb rozwiązań
  • Wymiarowanie i analiza przykładowych wdrożeń
  • Kalkulacje i symulacje
  • Projektowanie i rysunki techniczne
  • Opis metody
 • Kompleksowe dostawy rur łącznie z produktami prefabrykowanymi odpowiednio do potrzeb klienta
 • Wsparcie techniczne przez cały okres realizacji projektu
 • Instalacja i usługa spawania na miejscu budowy
 • Nadzór na miejscu budowy
 • Rozwiązania pod klucz z zakresu realizacji kompleksowych projektów, obejmujących wszystkie ww. usługi realizowane przez wyspecjalizowany zespół
 • Ścisła współpraca za pośrednictwem jednego punktu kontaktowego przez cały okres realizacji projektu
Rozwiązania projektowe Uponor Infra 360
Dzięki usłudze Uponor Infra 360TM znajdziemy doskonałe rozwiązanie dla Państwa projektu. Czy chcą Państwo dowiedzieć się więcej o tym, jak nasi klienci ograniczyli koszty nawet o 15–30% poprzez znalezienie właściwego, zoptymalizowanego rozwiązania?

Spływ wód opadowych nie jest problemem dla nowego szpitala dziecięcego

Podarowany przez firmę Uponor zbiornik retencyjny, wykonany na zamówienie, będzie zarządzać spływem wód opadowych w nowym szpitalu dziecięcym budowanym w Helsinkach, w Finlandii, przed ich odprowadzeniem do sieci miejskiej. Gotowy do instalacji zbiornik został dostarczony na miejsce budowy i zainstalowany w zaledwie kilka godzin.
Czytaj artykuł