Holistic, flexible approach key to keeping on schedule | Uponor

Nowa fabryka bioproduktów grupy Metsä Group w Äänekoski

Kompleksowe, elastyczne podejście ma kluczowe znaczenie dla dotrzymywania terminów

Kompleksowe podejście od początku do końca

Gdy lider branży produktów drzewnych, Metsä Group, zakończył budowę swojej nowej fabryki bioproduktów w Äänekoski w Finlandii, okazało się, że jest to największy zakład przetwórstwa drewna na półkuli północnej. Tę wartą 1,2 mld EUR inwestycję, której harmonogram budowy nie dopuszczał żadnych opóźnień, otwarto terminowo w sierpniu 2017 r., a dostawy masy celulozowej do klientów zaczęły się zaledwie miesiąc później.

Kluczowym czynnikiem, który umożliwił grupie Metsä Group dotrzymanie tych najważniejszych terminów, było wczesne rozpoczęcie ścisłej współpracy z firmą Uponor Infra. Metsä Group wiedziała, że może w pełni polegać na sprawdzonym, kompleksowym podejściu stosowanym przez firmę Uponor Infra, gwarantującym właściwe wykonanie zadania, dlatego powierzyła firmie dostawy infrastruktury miejskiej, w tym rur do wody, ścieków i wód opadowych, a także studzienek i ich elementów.

Kompleksowe podejście stosowane przez firmę Uponor oznacza, że wykorzystuje ona we wszystkich fazach projektu swoją najlepszą wiedzę specjalistyczną i doświadczenie, w ścisłej współpracy z partnerami i klientami — aby zapewnić w trakcie wdrażania rozwiązania sprawność ogólnego przepływu procesów i
działań operacyjnych.

Elastyczność na miejscu budowy zapewniła zakończenie prac w terminie 

Harmonogram budowy był w rzeczywistości tak napięty i tak wiele różnych aspektów projektu wymagało równoległego prowadzenia prac budowlanych, że istniało niebezpieczeństwo tworzenia się korków z udziałem pojazdów obsługujących budowę. Co więcej, stara fabryka celulozy, która teraz została zamknięta i czekała na zburzenie, przez cały okres budowy działała pełną parą.

Metsä Group znalazła w firmie Uponor Infra doświadczonego partnera, który mógł nie tylko wyprodukować i zainstalować szeroką gamę kluczowych rozwiązań infrastrukturalnych przewidzianych w projekcie, ale był też w stanie odpowiednio wcześnie udzielać rzetelnych porad dotyczących najskuteczniejszych i łatwych do wdrożenia technologii oraz projektów, które zapewniłyby płynną integrację procesu budowy. Nie była to tylko kwestia umiejętności pracowników firmy Uponor — kluczowe okazało się ich nastawienie.

“Pod koniec... rury układały się niemal same”
Koordynowanie większości umów projektowych związanych z budową powierzono firmie Graniittirakennus Kallio, która odpowiadała również za zainstalowanie nowej, rozbudowanej podziemnej sieci rur fabryki. Arto Korhonen, brygadzista nadzorujący realizację projektu, stwierdził, że mimo 20 lat doświadczenia w branży jest wciąż zdumiony, że tak złożony, duży projekt został zrealizowany w terminie — „Pod koniec realizacji projektu, w porównaniu z jego wcześniejszymi fazami rury niemal układały się same, gdyż planowaliśmy wykonanie poszczególnych prac tak, aby unikać najruchliwszego terenu budowy. Jednocześnie zredukowaliśmy do minimum codzienne negocjacje z innymi wykonawcami. Duże korzyści przyniosło nam też rozwiązanie zaproponowane przez firmę Uponor Infra, które polegało na instalacji rur w płytkich wykopach bez konieczności wykonania dodatkowych pracochłonnych konstrukcji wspierających”.

renowacja kanału ściekowego Finlandia

Znacznie przed terminem

Uponor Infra’s 360° approach adds value to every project

Arto Korhonen wskazał również, że aby móc zrealizować projekt zgodnie z harmonogramem, prace związane z układaniem rurociągów musiały być wykonywane elastycznie — w sposób niezakłócający innych uwarunkowanych czasowo procesów. Okazjonalnie występowały również niespodzianki wynikające z trudnych warunków gruntowych. Arto Korhonen zauważył, że nieoczekiwane zmiany są jedynym stałym aspektem budownictwa przemysłowego i że staranne planowanie ze strony firmy Uponor Infra, wysoki poziom produkcji elementów na miejscu budowy oraz zdolność firmy do elastycznego reagowania na budowie z jednoczesnym zachowaniem szerszej perspektywy sprawiły, że firmie udało się dotrzymać terminów. „Uponor zasługuje na szczere wyrazy uznania. Mimo różnych, pojawiających się w ostatniej chwili zmian w planach mieliśmy zapewniony pełny wgląd w sytuację i wsparcie, zarówno ze strony pracowników działu handlowego, jak i personelu produkcyjnego firmy Uponor” — dodał Arto Korhonen.

Po pierwszych wątpliwościach nastąpiła znakomita realizacja.
Pierwsze rury musiały zostać wyprodukowane i zainstalowane w grodzy ze ściankami szczelnymi, a 22-metrowe odcinki rur trzeba było skrócić do 7–8 metrów. Arto Korhonen przyznał teraz, że wątpił wówczas w zdolność firmy do dotrzymania terminów. „Byliśmy w stanie nadgonić z robotą, gdy przeszliśmy do części nadbrzeżnej. Od tego momentu instalacja elementów rurowych postępowała już szybko, pozwalając nadrobić początkowe opóźnienie”. Z uwagi na brak magazynu firma Uponor Infra dostarczała materiały na bieżąco, dokładnie na czas w miarę postępu prac. Ciężarówki dowoziły wyprodukowane rury bezpośrednio z fabryki na miejsce budowy.

Kluczowe znaczenie ma planowanie i myślenie holistyczne

Czego można się nauczyć podczas realizacji projektów tak dużej skali? Arto Korhonen zwrócił uwagę na fakt, iż „budując fabrykę lub realizując innego rodzaju przedsięwzięcie budowlane o dużej skali, już na wczesnym etapie prac należy zaplanować funkcjonującą infrastrukturę, w tym rurociągi, drogi, itd. Niestety, plany infrastruktury są często sporządzane na końcowym etapie procesu projektowania, co może skutkować niedotrzymywaniem terminów.”

Powrót do rozwiązań dla przemysłu