Uponor Infra industrial solutions

Uponor Infra

Rozwiązania dla przemysłu

Zaprojektowane by działać, funkcjonować i trwać

Płyny technologiczne są podstawą wielu operacji przedsiębiorstw przemysłowych. Wszystko, od czystej wody i płynów do produkcji żywności, po chemikalia i substancje o silnych właściwościach ścierających, przechodzi przez rurociągi, co oznacza, że marginesy bezpieczeństwa mają bardzo duże znaczenie.

Usługa Uponor Infra 360TM zapewnia kompleksowe rozwiązania w zakresie płynów procesowych dla przemysłu we wszystkich jego gałęziach: drzewnej i papierniczej, wszelkiego typu rafinerii i elektrowni, w tym również wodnych, zakładów odsalania i uzdatniania wody,
a także na potrzeby przemysłu wydobywczego.

Rozwiązania projektowe Uponor Infra 360

Nie ma jednego, ustalonego sposobu rozwiązywania wszelkich problemów związanych z rurociągami przemysłowymi. Każda sytuacja zasługuje na rozwiązanie zoptymalizowane. Każde wyzwanie wymaga wiedzy specjalistycznej. Projekty tego rodzaju wymagają również innowacyjnego spojrzenia na problem i nowatorskiego myślenia, a także udokumentowanego doświadczenia w terminowej realizacji zadań.

Rozwiązania oferowane w ramach usługi Uponor Infra 360TM są zawsze dostosowane do specyfiki danej wymagającej lokalizacji, produkowane na indywidualne zamówienie, aby w maksymalnym stopniu spełnić wymagania i dostosować się do okoliczności. Są realizowane terminowo i niezawodnie jako kompleksowy projekt od początkowego planowania po ostateczną instalację. Są też zoptymalizowane pod kątem celu, któremu mają służyć, niezależnie od zakresu danego projektu, a także gwarantowane przez nasze ponad 60-letnie doświadczenie oraz kompleksową koncentrację wiedzy specjalistycznej i możliwości.

Zachęcamy do skorzystania z wygodnej, realizowanej we współpracy, zintegrowanej usługi Uponor Infra 360TM. Usługa ta zapewnia jeden punkt kontaktu przez cały okres realizacji projektu, najwyższą możliwą do osiągnięcia jakość i optymalizację kosztów. Jeden projekt wymagający zarządzania — od kontaktów i terminów po analizy i oceny.

Rozwiązania projektowe Uponor Infra 360

Rozwiązania projektowe Uponor Infra 360™ oferują następujące usługi i korzyści:

 • Zaprojektowanie dostosowanych do potrzeb rozwiązań
  • Wymiarowanie i analiza przykładowych wdrożeń
  • Kalkulacje i symulacje
  • Projektowanie i rysunki techniczne
  • Opis metody
 • Kompleksowe dostawy rur łącznie z produktami prefabrykowanymi odpowiednio do potrzeb klienta
 • Wsparcie techniczne przez cały okres realizacji projektu
 • Instalacja i usługa spawania na miejscu budowy
 • Nadzór na miejscu budowy
 • Rozwiązania pod klucz z zakresu realizacji kompleksowych projektów, obejmujących wszystkie ww. usługi realizowane przez wyspecjalizowany zespół
 • Ścisła współpraca za pośrednictwem jednego punktu kontaktowego przez cały okres realizacji projektu
Rozwiązania projektowe Uponor Infra 360
Dzięki usłudze Uponor Infra 360TMznajdziemy doskonałe rozwiązanie dla Państwa projektu. Czy chcą Państwo dowiedzieć się więcej o tym, jak nasi klienci ograniczyli koszty nawet o 15–30% poprzez znalezienie właściwego, zoptymalizowanego rozwiązania?

Zrównoważone rozwiązanie dla zakładu celulozowo-papierniczego

Odporność technologii Weholite na zużycie zewnętrzne, np. na tarcie o dno morskie, była ważnym kryterium wyboru, gdy trzeba było wymienić rurociąg odprowadzający w zakładzie celulozowo-papierniczym firmy Stora Enso w Nymölla w południowej Szwecji.
Czytaj artykuł