Prace w terenie

Rozwiązania Projektowe Uponor Infra

Prace w terenie

Bezpieczny montaż

Spawanie rur, które mają spoczywać na dnie oceanu oraz układanie rur w innych ekstremalnych warunkach wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Ponadto wszystkie projekty wymagają znajomości przepisów BHP i ochrony środowiska. To zadania dla naszych pracowników serwisu fabrycznego.

Pracownicy serwisu fabrycznego wykonują na zlecenie różne usługi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ze znajomością lokalnych wymagań.